Nâng cao sức mạnh chi bộ thôn

ĐOÀN ĐẠO |

Việc thực hiện Thông tri số 59-TT/HU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện ủy Bắc Trà My về nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố, đã giúp công tác xây dựng Đảng của các chi bộ thôn có những kết quả tích cực.

Thông tri 59 và Nghị quyết 07 của Huyện ủy Bắc Trà My khi đi vào thực tế đã giúp công tác phát triển đảng viên ở địa phương có bước tiến rõ rệt.
Thông tri 59 và Nghị quyết 07 của Huyện ủy Bắc Trà My khi đi vào thực tế đã giúp công tác phát triển đảng viên ở địa phương có bước tiến rõ rệt.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My, Thông tri 59 và Nghị quyết 07 của huyện ủy khi đi vào thực tế đã giúp công tác phát triển đảng viên ở địa phương có bước tiến rõ rệt. Các huyện ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong quá trình tham dự sinh hoạt ở cơ sở sẽ hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng có năng lực để phát triển đảng viên. Song song với điều này, cấp ủy xã, thị trấn cũng rà soát lại đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố và chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn và lập hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho quần chúng phấn đấu tốt. Ông Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Chi bộ thôn Dương Hòa (xã Trà Sơn) nói: “Trước năm 2013, dù cố gắng lắm chúng tôi cũng chỉ có thể phát triển từ 1 đến 2 đảng viên. Từ khi triển khai Thông tri 59 và Nghị quyết 07, được sự quan tâm của huyện ủy, đảng ủy xã, công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ thôn Dương Hòa chuyển biến tích cực. Riêng từ đầu năm 2014 đến nay chi bộ đã phát triển được 5 đảng viên mới”.

Ngày 4.2.2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My ban hành Thông tri số 59-TT/HU về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với các nội dung: yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đẩy mạnh công tác chỉ đạo các chi bộ trực thuộc sinh hoạt đúng theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương; phân công các huyện ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đảng ủy viên thường xuyên trực tiếp tham gia sinh hoạt với các chi bộ thôn, khối phố… Tiếp đó, ngày 14.4.2014, Huyện ủy Bắc Trà My có Nghị quyết số 07-NQ/HU về nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng hoạt động của cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố với 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My - Hoàng Thanh Long cho biết, hiện nay các chi bộ đều thực hiện tốt chỉ tiêu mỗi năm phát triển ít nhất 1 đảng viên, trong đó chú trọng nguồn cán bộ thôn, tổ dân phố. Năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chuyển chính thức 126 đảng viên dự bị đủ tiêu chuẩn, quyết định kết nạp 144 đảng viên mới, đạt 160% so với nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Và trong 8 tháng đầu năm 2014, toàn huyện đã tổ chức kết nạp cho 108 đảng viên mới, đạt 120% chỉ tiêu. Ông Hoàng Thanh Long còn chia sẻ, trước đây ở Bắc Trà My có thực trạng một số cấp ủy chi bộ chưa xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, chưa quán triệt đầy đủ các quan điểm và nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt đảng. Để khắc phục các hạn chế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Thông tri số 59 và Nghị quyết 07, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, cách làm hay cho hiệu quả cao là việc phân công các huyện ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, trực tiếp về sinh hoạt cùng các với các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Ông Hồ Thanh Vỹ - Bí thư Chi bộ thôn 1 (xã Trà Bui) chia sẻ: “Trước đây Chi bộ thôn 1 sinh hoạt theo lối rập khuôn, mang tính chung chung. Và ai cũng mong họp nhanh rồi về chứ không đi sâu vào đề ra các giải pháp cụ thể khi có sự việc phát sinh tại địa phương. Chính vì vậy, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng vẫn chưa tạo được dấu ấn”. Ông Vỹ cho biết, từ ngày có sự tham gia của ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trong các buổi sinh hoạt, cùng hướng dẫn sửa chữa những khuyết điểm…, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ thôn 1 đã được nâng cao rõ rệt, luôn sinh hoạt đúng định kỳ, thực hiện theo quy trình với nội dung phong phú. “Hạn chế khiến chất lượng sinh hoạt của chi bộ không đạt hiệu quả như tình trạng đảng viên đi họp không đúng thời gian quy định, không mang sổ, không đóng góp ý kiến… nay đã không còn. Những thay đổi đó càng được khẳng định khi nhiều năm trước chi bộ chỉ xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, nhưng năm 2013 vừa qua đã đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh” - ông Vỹ phấn khởi nói.

Theo Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Bắc Trà My  - Nguyễn Kim Sơn, việc phân công huyện ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ thôn, tổ dân phố nhằm kịp thời nắm bắt thông tin và diễn biến tư tưởng của đảng viên ở cơ sở. Từ đó đề xuất, định hướng những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài ra, đây là cách để các cán bộ, lãnh đạo tiếp cận nắm cơ sở, nâng cao năng lực thực tiễn để phục vụ cho công tác chuyên môn do mình phụ trách”. Hiệu quả thực tế đã thấy rõ khi năm 2013 Bắc Trà My có 133 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn được đánh giá xếp loại thì có đến 107 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh (trong đó có 8 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu). Đồng thời số đảng viên được đánh giá mức hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm hơn 87%. “Các chi bộ ở thôn, tổ dân phố là nền móng để xây dựng Đảng vững mạnh, là hạt nhân thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Chính vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự vững mạnh. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và chất lượng sinh hoạt của chi bộ thôn, tổ dân phố, Huyện ủy sẽ chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm tinh thần nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung Thông tri 59 và Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành” - ông Nguyễn Kim Sơn nói.

ĐOÀN ĐẠO