Nghiêm túc "tự soi", quyết tâm "tự sửa"

HÀN GIANG |

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Kết luận 21 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) gắn thực hiện Chỉ thị 05 đã và đang được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, thực chất, tạo bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, thực chất. TRONG ẢNH: Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”. Ảnh: H.GIANG
Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, thực chất. TRONG ẢNH: Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”. Ảnh: H.GIANG

Công việc thường xuyên

Trong 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc và có nhiều kết quả tốt, trở thành công việc thường xuyên.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ quan vững mạnh, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ được nâng lên, không để cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ông Phan Xuân Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  LĐLĐ tỉnh chia sẻ, các đồng chí trong cấp ủy luôn gương mẫu, giữ gìn đạo đức, lối sống, làm tròn trách nhiệm được giao, được cán bộ, đảng viên và công chức, người lao động tín nhiệm, có uy tín trong lãnh đạo điều hành. Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ được cấp trên công nhận trong sạch vững mạnh (nay là hoàn thành tốt nhiệm vụ) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những năm qua, chi bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn xác định kiên quyết đấu tranh “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên.

Theo ông Trà Tiến Tài - Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn, lãnh đạo chi bộ luôn chú trọng cải tiến việc ra nghị quyết ngắn gọn, dễ hiểu, triển khai quán triệt sâu kỹ, có biện pháp cụ thể trong chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra thúc đẩy thực hiện nghị quyết.

“Tự soi” và đề ra các biện pháp khắc phục đối với những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, chi bộ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và chủ động ngăn ngừa suy thoái, vi phạm trong cán bộ, đảng viên.

Nghiêm túc, thực chất

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, đến cuối tháng 4.2022, có 22 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành, báo cáo kết quả đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”. Báo cáo “tự soi”, “tự sửa” của tập thể tập trung đánh giá những ưu, khuyết điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, đi sâu phân tích, đánh giá kết quả khắc phục những vấn đề được cấp ủy cấp trên gợi ý kiểm điểm; tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở báo cáo “tự soi”, “tự sửa” của tập thể, cá nhân, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo thảo luận làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể, cá nhân và nguyên nhân.

Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong năm 2022; thảo luận đóng góp ý kiến đối với các bản cam kết rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong năm 2022, tập trung trước hết vào bản cam kết của các đồng chí cán bộ chủ chốt.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá, đợt sinh hoạt chính trị được triển khai nghiêm túc và thực chất, tạo được bước chuyển biến sâu sắc nhận thức và hành động trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên. Thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; tạo được không khí sinh hoạt thẳng thắn, chân tình, xây dựng.

“Từng cán bộ, đảng viên trên cương vị, chức trách của mình thông qua đợt sinh hoạt chính trị đã nghiêm túc “tự soi” để xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với các giải pháp thiết thực, với tinh thần quyết tâm “tự sửa” trong thời gian tới” - bà Lan nói.