Nhiệm kỳ 2015 - 2020, hơn 1.800 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật

NGUYÊN ĐOAN |

Ngày 23.9, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nguyễn Quang Khánh cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp kỷ luật 1.849 đảng viên vi phạm (tăng 49% so với nhiệm kỳ trước đó) với các hình thức: khiển trách 1.301 trường hợp; cảnh cáo 367 trường hợp; cách chức 64 trường hợp; khai trừ 117 trường hợp; có 60 đảng viên bị xử lý hình sự; 122 đảng viên bị xử lý bằng biện pháp hành chính. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật 3 đảng viên, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 12 đảng viên.

Đáng chú ý, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, 5 năm qua, UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 554 tổ chức đảng và 1.618 đảng viên; trong đó có 683 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (kiểm tra tổ chức đảng tăng 15%, kiểm tra đảng viên tăng 8% so với nhiệm kỳ trước đó). Qua kiểm tra, kết luận có 362/554 tổ chức đảng và 1.471/1.618 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; trong đó có 35 tổ chức đảng và 606 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm, yêu cầu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Theo ông Nguyễn Quang Khánh, điểm nổi bật trong công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nhiệm kỳ này là nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm, bức xúc được UBKT các cấp chủ động tiến hành kiểm tra, không chờ kết luận của các cơ quan thanh tra, điều tra. Nhiều UBKT đã kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên các cấp; một số lĩnh vực khó, phức tạp, nhạy cảm như tư tưởng chính trị, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý bảo vệ rừng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan khối nội chính đã được kiểm tra.