Nhiều đảng bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

PV - CTV |

Trong 2 ngày 29 và 30.6, Đảng bộ xã Tam Đại tổ chức đại hội lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Đây là địa phương cấp xã cuối cùng của huyện Phú Ninh tổ chức đại hội đảng.

Xã Tam Đại hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: Q.V
Xã Tam Đại hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ảnh: Q.V

Theo báo cáo chính trị, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã Tam Đại đạt hơn 39 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%, hộ cận nghèo giảm còn 1,58%... Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tam Đại đặt mục tiêu phấn đấu không còn hộ nghèo (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội), giảm tỷ lệ hộ cận nghèo còn dưới 1%; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; đến năm 2025 nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng... Đại hội đã bầu 13 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới. (VINH ANH - QUỐC VƯƠNG)

* Hôm qua 30.6, Đảng bộ xã Duy Sơn (Duy Xuyên) tổ chức phiên chính thức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 người.

Trong 5 năm qua, tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế của Duy Sơn đạt 1.951 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm 43,4%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 36,7%, nông nghiệp 19,9%; huy động hơn 75,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Năm 2020 thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 42,6 triệu đồng, tăng hơn 17 triệu đồng so với cách đây 5 năm; tỷ lệ hộ nghèo của Duy Sơn hiện còn 2,8%, giảm 2,01% so với năm 2015... (HOÀI NHI)

* Ngày 30.6, Đảng bộ phường Điện An (Điện Bàn) tổ chức đại hội lần thứ XIV, bầu 15 người vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Điện An đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành phần lớn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ 207 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 82,7 tỷ đồng, nông nghiệp 60,9 tỷ đồng. Nhiều khu dân cư đang được đầu tư phát triển với tổng diện tích 32,69ha. Tổng vốn đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn phường 727,7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ giảm còn 1,78%... (HUYỀN CHI)

* Chiều 30.6, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH tổ chức Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH hiện có 219 đảng viên sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc (nhiệm kỳ qua phát triển 53 đảng viên mới); nhiều năm liền được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giai đoạn 2015 - 2020 đảng bộ đã lãnh đạo toàn đơn vị thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng, như: giải quyết việc làm mới cho 85 nghìn lượt lao động LĐ; đào tạo nghề cho hơn 177 nghìn lượt người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62,01%; toàn tỉnh xác lập thủ tục công nhận người có công với cách mạng hơn 10.500 trường hợp, thực hiện chế độ trợ cấp các loại cho hơn 186.700 trường hợp... (DIỄM LỆ)

TAGS