Nhiều địa phương tổ chức đại hội đảng

|

Hôm qua 10.6, Đảng bộ thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ qua, thị trấn Nam Phước tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14 - 15%. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, địa phương đã đầu tư xây dựng 32 công trình trọng điểm với tổng số tiền gần 37 tỷ đồng, tạo tiền đề cho việc hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đô thị loại IV… Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị trấn Nam Phước phấn đấu đưa thương mại – dịch vụ và công nghiệp trở thành hai ngành mũi nhọn, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 17 - 18%. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Nam Phước khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XX. (HOÀI NHI)

* Sáng 10.6, Đảng bộ xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành) tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tam Mỹ Tây là xã miền núi, được chia tách từ xã Tam Mỹ vào năm 2005. Nhiệm kỳ qua, công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận. Tổng giá trị sản xuất, thương mại, dịch vụ trên địa bàn năm 2014 là 18,4 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,63% (năm 2010) xuống còn 6,08% (năm 2014). Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể có nhiều chuyển biến. Năm 2014, Đảng bộ xã có 6 chi bộ trong sạch vững mạnh, 8 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không còn chi bộ yếu kém.(VĂN PHIN)

* Ngày 10.6, Đảng bộ xã Duy Trung (Duy Xuyên) tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Duy Trung đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 664,1 tỷ đồng, tăng 0,4% so với nghị quyết đề ra và tăng bình quân hằng năm 17,8%. Đầu tư 49,4 tỷ đồng xây dựng nhiều công trình phúc lợi dân sinh, góp phần hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới… Lĩnh vực y tế, giáo dục đạt nhiều thành quả. Cả 3 cấp học từ mầm non đến THCS gồm 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1… Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.(Phan Lý)

* Ngày 10.6, Đảng bộ xã Điện Thọ tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã tăng bình quân 13,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Trên lĩnh vực nông nghiệp, địa phương triển khai các chương trình, dự án như chỉnh trang đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, nhân rộng các mô hình sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, đảm bảo sản lượng lương thực ổn định, đạt bình quân 8.216 tấn/năm, nâng giá trị sản xuất canh tác năm 2015 đạt bình quân 90 triệu đồng/ha… Nhiệm kỳ tới địa phương tập trung nâng cấp mở rộng chợ Phong Thử kết nối quy hoạch trung tâm Phong Thử; thi công tuyến đường ĐT609 đi Bì Nhai; nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT609 đi Bến Hục; xây dựng cánh đồng mẫu 2 thôn Đông Hòa và La Trung… (Huyền Chi)