Nhiều xã, phường tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

|

*  Ngày 13.5, Đảng bộ xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) tổ chức Đại hội lần thứ XXVII.
Trong nhiệm kỳ qua, với những quyết sách đúng đắn, Đảng bộ xã Tam Phú đã đưa địa phương phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người vượt 33,5% so với nghị quyết đề ra; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tập trung với những mô hình mới, sản xuất giống lúa chất lượng cao, rau sạch, dưa trái vụ, chăn nuôi heo hướng nạc... Toàn xã đã hoàn thành 1.100m bê tông hóa kênh mương, gần 10km đường bê tông nông thôn; được đầu tư nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố như Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, đường Điện Biên Phủ…, hoàn thiện cơ sở hạ tầng UBND xã, các trường học. Tam Phú hiện chỉ còn 4,18% số hộ nghèo. Mục tiêu lớn nhất địa phương đặt trong nhiệm kỳ tới là phấn đấu hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới. (TH.XUÂN - M.TẤN)

* Cùng ngày, phường An Phú (TP.Tam Kỳ) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVI.
Giai đoạn 2010 - 2014, tổng giá trị ngành nông nghiệp của địa phương tăng từ 25,5 tỷ đồng năm 2010 lên 30 tỷ đồng năm 2014; tiểu thủ công nghiệp từ 40,215 tỷ đồng lên 65,3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/năm. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100%, hơn 85% số gia đình đạt chuẩn văn hóa mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,9% năm 2010 xuống còn 2,89% cuối năm 2014. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành và thông qua nghị quyết với quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2016 không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng, có hơn 80% số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh. (Đ.NGỌC - H.BIN)

* Ngày 13.5, xã Phước Mỹ (Phước Sơn) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ  IX.
Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phước Mỹ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 78,89% năm 2010 xuống còn 57,56% năm 2014. Năm năm qua, Đảng bộ xã đã kết nạp 37 đảng viên, nâng tổng số toàn đảng bộ lên 93 đảng viên. Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Phước Mỹ đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo 4 - 5%; đến cuối năm 2020 phấn đấu đạt 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát triển 30 - 35 đảng viên. (TUẤN MINH)