Nhiều xã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

|

Cuối tuần qua, đảng bộ các xã Quế Lâm (huyện Nông Sơn), Bình Lãnh (Thăng Bình), Duy Châu (Duy Xuyên), Tiên Cẩm và Tiên Hiệp (Tiên Phước) tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Tại Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Lâm đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân xã Quế Lâm đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực... Tổng giá trị sản xuất hằng năm tăng bình quân 8,6%; thu nhập bình quân đầu người 5 triệu đồng/năm. Sản lượng lương thực quy ra thóc hằng năm 2.500 tấn, đạt 125% nghị quyết; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 14,66%, giảm hơn so với năm 2010 là 3,13%. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 48,78%, giảm bình quân hằng năm 3 - 4%.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XII, ông Lê Đức Thịnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. (M.THÔNG - T.LÊ)

* Toàn Đảng bộ xã Bình Lãnh hiện có 11 chi bộ với 139 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, xã Bình Lãnh đã đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế tăng dần theo tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; thương mại và dịch vụ. Công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động đạt được những kết quả đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 trên 29% đến nay giảm còn 16%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 17,5 triệu đồng. Nhiệm kỳ đến, xã Bình Lãnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2018 đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII gồm 13 người và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX. (MINH TÂN -  TRUNG THỰC)

* Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ xã Duy Châu lãnh đạo nhân dân thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Tổng giá trị của ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ đạt 114,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng  30,71% trong cơ cấu kinh tế. Giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 118,25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,18%, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 14,94%. Thương mại - dịch vụ đạt giá trị 145,79 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,11%. Dồn điền đổi thửa 200ha đất màu, nâng tổng giá trị thu nhập mỗi héc ta từ 100 đến 150 triệu đồng/năm. Thu nhập bình quân đầu người 26 triệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,48%. Năm năm qua, Đảng bộ xã Duy Châu kết nạp 34 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ lên 178 người. Đảng bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 người; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. (PHAN LÝ)

* Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, tình hình kinh tế - xã hội xã Tiên Cẩm có bước tăng trưởng đáng kể. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng từ 17,2 tỷ đồng (năm 2010) lên 44,3 tỷ đồng (năm 2014). Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt hơn 5 nghìn tấn. Năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thương mại và dịch vụ đạt  hơn 22 tỷ đồng, tăng hơn 18 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,06% xuống còn 15,48%. Đến nay Tiên Cẩm đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới… Trong nhiệm kỳ tới đảng bộ phấn đấu đưa giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp tăng bình quân 5%/năm; tiểu thủ công nghiệp thương mại và dịch vụ tăng 10%; hơn 80% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XIII gồm 9 thành viên, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. (XUÂN THANH)