Nhiều xã tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

|

Ngày 17.6, các xã Tiên Mỹ (Tiên Phước), Tam Sơn và Tam Trà (Núi Thành) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, các lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn Tiên Mỹ có những bước chuyển tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 9.000 tấn; cải tạo hơn 35ha vườn tạp, trồng mới hơn 1.500 choái tiêu, 500 cây măng cụt và hàng nghìn cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao. Trung bình hàng năm, tổng nguồn thu từ kinh tế vườn - rừng, chăn nuôi trên địa bàn hơn 84 tỷ đồng. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 15,53%. Hiện xã đạt 6/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm, Tiên Mỹ phát triển được 13 đảng viên mới… Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng cấp trên. (NGUYỄN HƯNG)

* Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Tam Sơn lần thứ XII, trong 5 năm qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế đạt tăng trưởng khá và ổn định. Sản lượng lương thực năm 2014 đạt 1.683 tấn, tăng 133 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Tam Sơn đẩy mạnh việc trồng cây keo nguyên liệu, cây dó cho nguồn thu mỗi năm hơn 10 tỷ đồng. Bằng nhiều nguồn vốn, Tam Sơn cũng đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, điện... Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương đến nay còn 13,79%, giảm 13,5% so với đầu nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tam Sơn thành lập mới 2 chi bộ và phát triển được 25 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 117 người. (VĂN PHIN)

* Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Trà lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX đề ra. Tổng sản lượng lương thực hàng năm hơn 768 tấn. Toàn xã trồng 2.300ha rừng, hàng năm khai thác hơn 14.000m3 gỗ rừng trồng, doanh thu gần 10 tỷ đồng; phát triển đàn gia súc gia cầm hơn 8.200 con… Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 44,4% năm 2010 xuống còn 25,2% năm 2014. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tam Trà kết nạp 31 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 123 người.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI. (TRƯỜNG GIANG)