Nhiều xã tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

|

Cuối tuần qua, Đảng bộ các xã Điện Thắng Nam, Điện Phước (thị xã Điện Bàn), Quế Phước (Nông Sơn) tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Điện Thắng Nam đạt bình quân hàng năm gần 12%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến cuối năm 2014 gần 70%. Hàng năm, tỷ lệ chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh hơn 80%, Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh… Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Điện Thắng Nam phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 13 - 14%; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%; cuối năm 2015 được công nhận xã nông thôn mới và đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn trở thành phường. Đại  hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. (HỮU DŨNG)

* Theo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Điện Phước lần thứ XIX, nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu của xã có tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 12,37%; địa phương đã đầu tư 125,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đến nay đạt được 17/19 tiêu chí; Đảng bộ xã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, trong đó liên tục 2 năm 2013, 2014 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ kết nạp mới 46 đảng viên; thực hiện 21 cuộc kiểm tra và 14 cuộc giám sát... Đại hội đã thông qua nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu 14 người vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên. (HUYỀN CHI)

*  Nhiệm kỳ 2010 - 2015, xã Quế Phước thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 6,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 55,67%... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã phát triển 27 đảng viên mới; 100% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 60% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã phấn đấu đưa giá trị sản xuất tăng bình quân 8 - 10%; thu nhập bình quân đầu người đạt 14 - 16 triệu đồng/năm; thu ngân sách hàng năm tăng 10%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 25%; 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên... Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 người; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. (MINH THÔNG)