Núi Thành: Nghiêm túc kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng

VĂN PHIN |

Sáng 9.1, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2012 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Năm 2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành tiến hành kiểm tra 7 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên là nguời đứng đầu cấp ủy. Ngoài ra, các cấp ủy cơ sở kiểm tra 30 chi bộ và giám sát 20 chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã tiến hành kiểm tra 15 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; các ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 10 đảng viên. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đánh giá chất luợng đảng viên cuối năm 2011 và qua công tác quản lý đảng viên, trong năm 2012, các cấp ủy đảng huyện Núi Thành đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên, tăng 75% so với năm 2011.

VĂN PHIN