PC Quảng Nam chú trọng công tác xây dựng Đảng

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Sáng 12.1, Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.LIÊN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.LIÊN

Năm qua, PC Quảng Nam thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 1.618,26 triệu kWh, đạt hơn 100% so với kế hoạch. Tỷ lệ giảm tổn thất điện năng còn 5,53%, giảm so với cùng kỳ. Giá bán điện bình quân năm 2017 hơn 1.665 đồng, doanh thu tiền điện là 2.695,76 tỷ đồng. Không chỉ nộp tiền điện về Tổng Công ty Điện lực miền Trung đạt yêu cầu, PC Quảng Nam còn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với địa phương. Năng suất lao động của PC Quảng Nam năm 2017 tăng 8,4% so với kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ.

Để nâng cao chất lượng điện lưới phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, PC Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng; tiếp tục triển khai hệ thống lưới điện thông minh tại khu vực Tam Kỳ và Hội An; đưa vào khai thác sửa chữa điện nóng (hotline) theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực sửa chữa lưới điện...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ PC Quảng Nam hiện có 297 đảng viên, 25 chi bộ đảng trực thuộc. Năm 2017, Đảng bộ PC Quảng Nam được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh công nhận “Trong sạch, vững mạnh”.

HOÀNG LIÊN