CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ XXI (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Phát huy nội lực để phát triển

NGUYÊN ĐOAN - THÀNH CÔNG (thực hiện) |

Chia sẻ với Báo Quảng Nam trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn nhấn mạnh, những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tiền đề quan trọng để Phước Sơn đề ra các định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới, vì mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.

Phước Sơn phấn đấu xây dựng thị trấn Khâm Đức đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025. Ảnh: N.C
Phước Sơn phấn đấu xây dựng thị trấn Khâm Đức đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2025. Ảnh: N.C

* Thưa đồng chí, việc vận dụng các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh vào tình hình thực tế địa phương đã giúp Phước Sơn thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hà:

Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của Phước Sơn đạt 8,78%/năm. Ước thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 21 triệu đồng, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp được triển khai thực hiện khá tốt, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, đem lại thu nhập khá ổn định cho nhiều hộ gia đình.

Trong 5 năm qua, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, nỗ lực vượt khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Sơn đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đạt được nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã tập trung các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng; hơn 250 công trình và hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Hạ tầng giao thông phát triển đã tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa, các cơ sở sản xuất kinh doanh, bán buôn, bán lẻ phát triển đến các xã, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, trao đổi hàng hóa của người dân. Toàn huyện có hơn 1.000 cơ sở kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, giải quyết việc làm hơn 1.200 lao động có thu nhập ổn định.

Phải khẳng định rằng, đối với Phước Sơn, việc triển khai các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn đầu tư của Trung ương và chính sách hỗ trợ của tỉnh đã phát huy được hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa thu nhập bình quân đầu người tăng lên đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Cũng nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 50,68% năm 2015 xuống còn 25,61% năm 2019, dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 22%, giảm bình quân 5,7%/năm.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Nguyễn Mạnh Hà.
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Nguyễn Mạnh Hà.

* Theo như chia sẻ của đồng chí, để đưa Phước Sơn phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện đã có định hướng quy hoạch vùng phát triển. Đồng chí nói rõ hơn về định hướng này và câu chuyện bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương?

Ông Nguyễn Mạnh Hà:

Trên cơ sở phân tích, xác định lại tiềm năng, thế mạnh của địa phương, theo định hướng của huyện, đối với vùng cao, dựa vào lợi thế sẽ tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây quế. Ở vùng trung tiếp tục phát triển lâm nghiệp bền vững, trồng cây nguyên liệu giấy gắn với trồng rừng gỗ lớn lấy gỗ làm nhà, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi. Vùng thấp phát triển cây nguyên liệu giấy gắn với chăn nuôi, trồng cây ăn quả, khai thác lợi thế nuôi trồng thủy sản và tiềm năng du lịch trên lòng hồ thủy điện Đắk Mi.

Đi cùng với chăm lo phát triển kinh tế, Phước Sơn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất. Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Bhnong huyện Phước Sơn đã được xây dựng. Việc tổ chức Lễ hội Tết mùa truyền thống người Bhnong hàng năm mở ra tiềm năng phát triển du lịch và quảng bá, giới thiệu nông sản.

* Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển đề ra của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phước Sơn đã có sự chuẩn bị như thế nào, thưa đồng chí?

Ông Nguyễn Mạnh Hà:

Trước hết là sự chuẩn bị về đội ngũ cán bộ. So với thời gian trước đó, ở nhiệm kỳ vừa qua, công tác cán bộ của huyện đã có sự chủ động, nhiều đổi mới, ưu tiên khâu đào tạo để cán bộ đạt chuẩn và nâng cao năng lực công tác. Đến nay, tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn, hơn 98% đạt chuẩn về chính trị; gần 92% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn, hơn 84% đạt chuẩn về chính trị. Đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, nhạy bén, đáp ứng yêu cầu công việc.

Phước Sơn xác định tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá ở nhiệm kỳ tới; trong đó, chú trọng sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của cấp trên, phát huy tốt nội lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8%. Đầu tư hệ thống hạ tầng khớp nối đồng bộ, quyết tâm xây dựng thị trấn Khâm Đức đạt chuẩn đô thị loại IV vào cuối năm 2025. Cùng với đó, thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế của Phước Sơn trong phát triển du lịch thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và làm tốt liên kết phát triển du lịch với các địa phương Hiệp Đức, Nông Sơn gắn với tour du lịch Hội An - Mỹ Sơn.

Sau đại hội, huyện sẽ giao các ngành tham mưu xây dựng những nghị quyết chuyên đề bàn sâu hơn về phát triển du lịch gắn với văn hóa, phát triển đô thị Khâm Đức và phát triển lâm nghiệp bền vững. Theo tôi, phải ban hành cho được 3 nghị quyết này để có cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả, hoàn thành mục tiêu nghị quyết đề ra.

TAGS