Phát huy sức mạnh trong Đảng

NGUYỄN THANH HẢO |

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: X.NGHĨA
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Ảnh: X.NGHĨA

Nói đến nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng là đề cập về chất lượng, nội dung, phương thức lãnh đạo. Sức chiến đấu của Đảng là nói lên sức mạnh trong đảng, nội lực này bắt nguồn từ chất lượng đảng viên. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng phải từ đội ngũ đảng viên, gắn với yêu cầu của xã hội. Từ góc nhìn như vậy nên nâng cao chất lượng chi, đảng bộ cơ sở phải chú trọng nhiều giải pháp, tiến hành cẩn trọng, luôn chú ý hài hòa giữa lợi ích tập thể và cá nhân.

Thời gian qua, Đảng có nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp cấp ủy phát huy các mặt tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, nên về cơ bản Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo của mình. Nhiều chủ trương về công cuộc đổi mới xây dựng đất nước của Đảng đã đi vào cuộc sống; nhiệm vụ chính trị ở các cấp được triển khai, mang lại hiệu quả nhất định; các mặt công tác xây dựng Đảng có nền nếp, chất lượng. Đặc biệt, về quản lý đảng viên, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nhiều tổ chức cơ sở đảng tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, thể hiện được vị trí, vai trò lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Tuy vậy, ở một số nơi, việc thực hiện các chủ trương nâng cao chất lượng về công tác tổ chức, bộ máy còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu; đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng chưa sát với thực tế, còn chạy theo thành tích. Trong sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đổi mới; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong công tác đảng vẫn chưa phát huy đúng mức và đây là điểm yếu nhất về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Để giữ vững vị trí nền tảng, phát huy vai trò lãnh đạo chính trị, cấp ủy và đảng viên là người đứng đầu ở cơ sở phải tập trung thực hiện một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo gương Bác. Trong đó, cấp ủy và mọi đảng viên phải nắm chắc tinh thần cơ bản của Điều lệ Đảng, các quy định, quyết định của Đảng liên quan đến việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Để các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống phải chú trọng đến chất lượng công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến trách nhiệm nghiên cứu học tập của đảng viên. Điều quan trọng, chương trình hành động đề ra phải khả thi và sát với tình hình, nhiệm vụ cụ thể ở cơ quan, đơn vị để nghị quyết thực sự có sức sống ở cơ sở.

Cấp ủy các cấp phải thường xuyên củng cố tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tổ chức cơ sở đảng phải hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo từng loại hình do Trung ương quy định; công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy cơ sở phải hoạt động theo quy chế đề ra. Cấp ủy chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn hóa theo yêu cầu của từng cấp. Để khắc phục tình trạng hẫng hụt về cán bộ, cần quy hoạch, đào tạo đội ngũ trẻ, nữ; mạnh dạn giao việc, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ kế cận được rèn luyện, đáp ứng bồi dưỡng năng lực thực tiễn, có khả năng thích ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Ngoài ra, đảng ủy cấp trên cơ sở cũng phải chú trọng bồi dưỡng để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên trực thuộc. Bí thư các chi bộ phải là người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hiểu và thực hành tốt công tác đảng, có uy tín thật sự ở cơ sở.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng mà Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện. Đảng ủy Khối còn giao cho các đồng chí cấp ủy viên được phân công có biện pháp nắm tình hình, kết quả xây dựng tổ chức cơ sở đảng mình phụ trách để giúp các chi bộ, đảng bộ có kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng trong sạch vững mạnh. Trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và kiểm tra xây dựng đội ngũ cán bộ phải dựa vào yêu cầu chung của Đảng, nhưng cũng cần xây dựng tiêu chí sát với từng loại hình, yêu cầu cụ thể, chất lượng và thực sự hiệu quả. Đảng ủy Khối luôn xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để góp phần phát huy sức mạnh trong Đảng, hoàn nhiệm nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN THANH HẢO