Phát huy trách nhiệm đảng viên

THANH XUÂN - HOÀNG BIN |

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các đại hội đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong tham gia xây dựng chương trình nhiệm vụ thời gian tới một cách cụ thể, sát với tình hình địa phương. Đồng thời phát huy được trách nhiệm của đảng viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bộ máy chính quyền cơ sở.

Đảng viên góp ý tại đại hội Chi bộ khối phố Mỹ Hòa, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ).
Đảng viên góp ý tại đại hội Chi bộ khối phố Mỹ Hòa, phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ).

Năm nay đã 90 tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng, tuy sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn, nhưng ông Lê Hùng vẫn cố gắng tự mình trên chiếc xe lăn đến dự đại hội Chi bộ khối phố 3 phường An Sơn, nơi ông sinh hoạt, cư trú. Với kinh nghiệm, bản lĩnh của người đảng viên trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, được tiếp tục tôi luyện sau nhiều năm hòa bình, ông Hùng đã góp ý kiến sâu sắc tại đại hội. “Hiện nay thành phố triển khai nhiều dự án, do đó đảng viên phải đi đầu thực hiện và tuyên truyền cho người dân hiểu lợi ích của các dự án, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những đảng viên có biểu hiện sai lệch, vì lợi ích cá nhân, chi bộ cũng như đồng chí phải kịp thời giúp đỡ, uốn nắn” - ông Hùng nói.

Mặc dù đảng viên tại các thôn, khối phố hiện nay phần đông đã lớn tuổi nhưng vẫn phát huy tốt kinh nghiệm, trí tuệ để có những hiến kế xây dựng, phát huy vai trò tổ chức đảng và đảng viên. Tham dự tại các đại hội lần này, chúng tôi ghi nhận đảng viên đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, xác đáng về phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới, trật tự đô thị, bồi thường - giải phóng mặt bằng - tái định cư, giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên, nâng cao trách nhiệm đảng viên trong các phong trào, nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo gương Bác Hồ… Vai trò, trách nhiệm của người đảng viên còn được thể hiện rõ nét trong các đại hội ở sự tự giác nhận nhiệm vụ công tác trong tổ chức chính quyền, đoàn thể thôn, khối phố. Trong đó, không ít trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ theo yêu cầu Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về nhất thể hóa các chức danh chủ chốt. Ông Trần Xuân Nhị - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khối phố Mỹ Thạch Trung (phường Hòa Thuận) bày tỏ: “Mặc dù đã hơn 60 tuổi, bản thân tôi xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên nên dù có khó khăn vất vả cũng phải nhận và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng phân công”.

Với việc chuẩn bị và tổ chức chu đáo, nghiêm túc, đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tìm ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Và điều này được thực hiện trước hết từ ý thức tinh thần trách nhiệm của đảng viên.

THANH XUÂN - HOÀNG BIN