CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH LẦN THỨ XIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt

Thượng tá LÊ TRUNG THÀNH (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) |

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Rèn luyện nâng cao sức dẻo dai, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội thường trực. Ảnh: T.A
Rèn luyện nâng cao sức dẻo dai, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội thường trực. Ảnh: T.A

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, thực hiện tốt các quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

5 năm qua, LLVT tỉnh đã quy tập 461 hài cốt liệt sĩ, xây dựng 209 nhà tình nghĩa, tặng hàng nghìn suất quà cho đối tượng chính sách, phụng dưỡng 122 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần tăng cường mối đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Hoạt động tăng gia sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội luôn gắn với củng cố quốc phòng -  an ninh. Phát huy các nguồn lực, ngân sách địa phương đầu tư xây dựng doanh trại, công trình quốc phòng, thao trường bắn, thao trường huấn luyện...

Hằng năm, LLVT tỉnh duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống quyết tâm, kế hoạch trong tác chiến sát với tình hình, nhiệm vụ và thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án.

Thực hành huấn luyện các đối tượng đảm bảo nội dung, chương trình, quân số; tích cực đổi mới phương pháp, chú trọng huấn luyện và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có; kết hợp giữa huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện thể lực.

Nhờ đó, diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã và diễn tập chỉ huy - tham mưu cơ quan đều đạt kết quả tốt; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thứ hạng cao.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Duy trì có nền nếp chế độ thông báo chính trị - thời sự, sinh hoạt ngày chính trị - văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, học tập “Mỗi tuần một điều luật”, tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy”, định hướng tư tưởng hằng tuần, hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”.

Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng triển khai toàn diện gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Nở rộ nhiều mô hình giúp dân giảm nghèo, hũ gạo vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, ngày hội bánh chưng xanh; làm công tác vận động quần chúng ở các địa bàn trọng điểm, giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ngăn chặn, đẩy  lùi dịch Covid-19...

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp luôn được Đảng bộ Quân sự tỉnh chú trọng, đến nay số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 87,02%, bình quân có 87,8% hoàn thành khá và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Song song với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp chú trọng đổi mới ph­ương pháp, nội dung, tác phong lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các quan điểm, đường lối nghị quyết về quân sự, quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.

Nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động phòng, chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.