Phú Ninh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

ANH ĐÔNG |

Trong năm 2020, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở của Phú Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến tích cực.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện hiệu quả đã góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện và cơ sở. Ảnh: V.A
Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện hiệu quả đã góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện và cơ sở. Ảnh: V.A

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Phú Ninh cho biết, năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo theo quy định, qua đó góp phần vào tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện và cơ sở.

Ngoài ra, việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được tập trung chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình, dư luận tham mưu cấp ủy xử lý những vụ việc phát sinh mới ở cơ sở được chú trọng. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nội dung trọng tâm theo chủ trương của Huyện ủy đề ra, nhất là khắc phục những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện theo kết luận kiểm tra của Huyện ủy và UBKT Huyện ủy.

Theo báo cáo, trong năm 2020, UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 9 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Qua kết quả kiểm tra, xử lý kỷ luật 3 trường hợp đảng viên vi phạm với hình thức cảnh cáo và 1 trường hợp hình thức khiển trách. Trong năm, UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 21 tổ chức đảng. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở triển khai giám sát chuyên đề với 16 tổ chức đảng và 18 đảng viên, qua đó xử lý kỷ luật 3 đảng viên vi phạm (khiển trách 1, khai trừ 2).

Về công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Bình cho hay, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào việc giải quyết tồn đọng nổi lên trên các lĩnh vực như quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường - hỗ trợ - tái định cư, quản lý tài nguyên - khoáng sản, quản lý sử dụng tài chính - ngân sách… Đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

TAGS