Phú Ninh xây dựng Đảng vững mạnh

X.NGHĨA - V.CÔNG |

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng được Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục triển khai đến từng tổ chức đảng cơ sở. Đây là nhân tố quan trọng, góp phần quyết định vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Củng cố từ cơ sở

Trưởng ban tổ chức Huyện ủy Phú Ninh - Nguyễn Công Khai cho biết: “Từ khi có Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, công tác phát triển đảng viên hàng năm của huyện đều vượt chỉ tiêu đề ra: năm 2014 kết nạp 194 đảng viên, vượt 29,3%; năm 2015 kết nạp 199 đảng viên, vượt 32,7% kế hoạch. Trong đó, đảng viên mới kết nạp có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ 52,07%”. Đặc biệt, công tác phát triển đảng viên ở địa bàn thôn, khối phố được chú trọng, trong đó giai đoạn 2013 - 2015 đã phát triển được 325 đảng viên, chiếm tỷ lệ 57,46% tổng số đảng viên mới toàn huyện. Chính nhờ làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đến nay 100% thôn, khối phố, trường học trên địa bàn Phú Ninh có chi bộ độc lập; 85/85 chi bộ thôn có chi ủy, tăng 28,24% so với năm 2012.

Qua công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ đã mạnh dạn giới thiệu, phân công đảng viên trẻ tham gia các chức danh trưởng thôn, khối phố. Bước đi này đã tạo nên chuyển biến tích cực, góp phần làm cho công tác tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại các nơi trước đây còn yếu kém, đã hoạt động có hiệu quả. “ở cấp thôn, đảm nhiệm các chức danh khối đội trưởng, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên tăng 49,12% so với năm 2012 (xã Tam Phước và thị trấn Phú Thịnh đạt 100%). Nhờ đó đã kịp thời xử lý, tham mưu giải quyết tốt các vụ việc ở cơ sở, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư” - ông Nguyễn Công Khai nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lộc - Phạm Thị Kính (bên phải), cán bộ từ nguồn Đề án 500 của tỉnh. Ảnh: V.CÔNG
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lộc - Phạm Thị Kính (bên phải), cán bộ từ nguồn Đề án 500 của tỉnh. Ảnh: V.CÔNG

Cùng với nhiệm vụ phát triển đảng viên, Huyện ủy Phú Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng coi trọng nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tại Chi bộ thôn Kỳ Phú, xã Tam Phước, việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để đảng viên tiên phong trong thực hiện các chủ trương. Ông Nguyễn Văn Khôi - Bí thư Chi bộ thôn Kỳ Phú cho hay: “Hàng năm chi bộ tổ chức  họp chuyên đề 4 lần để tập thể chi bộ tham gia thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong từng tháng, quý, từ đó đưa ra các biện pháp lãnh đạo, khắc phục những tồn tại, yếu kém. Nhờ đó, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày một nâng cao”. Ông Võ Thanh Anh - Bí thư Đảng ủy xã Tam Phước nói: “Qua triển khai Chương trình hành động số 21 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy, vai trò lãnh đạo của các chi bộ trên địa bàn được thể hiện rõ nét. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên; tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được thể hiện cụ thể. Từ đó, đã củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn dân cư”.

Nâng cao năng lực

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh triển khai nhiều giải pháp như: phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, văn phòng... thường xuyên về cơ sở tham dự sinh hoạt với chi bộ thôn, khối phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ và có báo cáo, thông báo cụ thể kết quả kiểm tra, giám sát... Qua đó, đã kịp thời uốn nắn những hạn chế, thiếu sót ở từng chi bộ. việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ thực hiện khá tốt với nhiều nội dung phong phú, thiết thực để đảng viên nghiên cứu, đề xuất giải quyết những vấn đề cụ thể, bức xúc hoặc khó khăn, vướng mắc ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tính dân chủ trong sinh hoạt đảng được phát huy, nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, từng bước khắc phục được tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt đảng, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ.

Phú Ninh có 80% số cán bộ, công chức huyện, xã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 100% số cấp ủy viên cơ sở đạt 3 chuẩn theo quy định, 70,32% đạt trên chuẩn về chuyên môn, tỷ lệ nữ 21%, tỷ lệ trẻ 14%; 100% số cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn đạt chuẩn về chuyên môn, trong đó có 81,22% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Phú Ninh cũng đã tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác quản lý, chủ động phát hiện nguồn bồi dưỡng đào tạo, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý. Trước khi bầu cử, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, đảng bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về quy trình lấy tín nhiệm của cán bộ, đảng viên. Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - Bùi Võ Quảng cho biết: “Từ năm 2013 đến nay, Phú Ninh đã tổ chức 92 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 11.461 lượt học viên tham dự. Bên cạnh đó, Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị và 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; cử đi đào tạo chuyên môn sau đại học 4 đồng chí; 15 đồng chí đi đào tạo cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Qua đó đã góp phần nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đến nay, Phú Ninh có 2 xã thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND, 8 thôn thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, 2 thôn có bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận...

Cùng với đó, việc luân chuyển cán bộ về cơ sở được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, Phú Ninh đã thực hiện luân chuyển 10 cán bộ huyện về giữ các chức danh cán bộ chủ chốt ở xã, thị trấn; tuyển dụng, cử đi đào tạo và bố trí công tác cho 41 cán bộ theo Đề án 500 của tỉnh (hiện nay có 6 cán bộ được bầu vào cấp ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đó có 4 cán bộ được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã). Ngoài ra, huyện đã thu hút 19 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại khá, giỏi vào làm công tác văn phòng cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy các xã, thị trấn; từ đó góp phần bổ sung nguồn nhân lực nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

X.NGHĨA - V.CÔNG