Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hội An cho cán bộ chủ chốt

LÊ HIỀN |

(QNO) - Chiều 24.11, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cho cán bộ chủ chốt của thành phố.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.Hội An lần thứ XVIII xác định 3 chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược. Thứ nhất: Đầu tư mạnh hơn cho văn hóa, giữ gìn những giá trị nhân văn và tài nguyên tự nhiên; trọng tâm là xây dựng môi trường văn hóa và con người Hội An phát triển toàn diện để làm nền tảng, động lực, mục tiêu cho sự phát triển của thành phố. Thứ hai: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm với nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Thứ 3: Tập trung nguồn lực tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, tập trung cho những vùng khó khăn, đảm bảo thúc đẩy phát triển và giải quyết các vấn đề dân sinh.

Ban Thường vụ Thành ủy Hội An yêu cầu, ngay sau hội nghị này, cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tích cực triển khai sâu rộng nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

TAGS