Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

NGUYÊN ĐOAN - VINH ANH |

Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ Khối.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Đảng bộ Khối đã giới thiệu, truyền đạt đến các đại biểu những điểm mới, nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Trong tháng 8 tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết trên cho tất cả đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Theo ông Phạm Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, cấp ủy hai cấp chủ trì việc xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết ở cấp mình sao cho phù hợp, khả thi nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; phải thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm.

* Cuối tuần qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) cho 300 cán bộ chủ chốt và đảng viên ở các tổ chức đảng trực thuộc.

NGUYÊN ĐOAN - VINH ANH