Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI)

B.LIÊN - Q.SƠN |

Sáng 23.6, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (khóa XI) cho hơn 200 cán bộ chủ chốt của thành phố và cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt các nội dung chính đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 như phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; số lượng và phân bổ đại biểu Đại hội lần thứ XII của Đảng; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; chủ trương đầu tư thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Ngoài ra các đại biểu còn tìm hiểu thêm về nội dung Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tinh giản biên chế…

B.LIÊN - Q.SƠN