Ra mắt trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

CHÂU NỮ |

(QNO) - Thông tấn xã Việt Nam vừa ra mắt trang thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại địa chỉ: http://daihoidang.vn với đa loại hình và đa ngôn ngữ.

Giao diện thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh chụp màn hình.
Giao diện trang thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh chụp màn hình

Đây là trang thông tin đặc biệt, đa loại hình (báo chí, văn bản, ảnh, video, đồ họa, dữ liệu…) và đa ngôn ngữ (gồm 6 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Hoa) phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, truyền tải thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời trên nền tảng thiết kế tương tác hiện đại cả trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh.

Đây là cơ sở dữ liệu hệ thống lại lịch sử các kỳ Đại hội Đảng, thông tin Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp, danh sách Ban Chấp hành Trung ương, tin tức dành cho báo chí...

TAGS