ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XXII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Rút kinh nghiệm từ đại hội trước cấp cơ sở

HÀN GIANG |

Báo cáo chính trị trình đại hội cần cô đọng, đi vào trọng tâm, nêu ra được các giải pháp đột phá; hay phải dành thời gian thỏa đáng, phát huy hết trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết, chương trình hành động... là những kinh nghiệm được rút ra từ kết quả tổ chức đại hội trước cấp cơ sở vừa qua.

Đầu tháng 3.2020, Huyện ủy Núi Thành chọn Đảng bộ xã Tam Xuân 2 tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội trong toàn huyện. Ảnh: N.Đ
Đầu tháng 3.2020, Huyện ủy Núi Thành chọn Đảng bộ xã Tam Xuân 2 tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội trong toàn huyện. Ảnh: N.Đ

Toàn tỉnh có 1.149 tổ chức cơ sở đảng, với 392 đảng bộ cơ sở và 757 chi bộ cơ sở. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tính đến ngày 20.4, có 73 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức xong đại hội (6,34%), gồm 30 đảng bộ cơ sở và 43 chi bộ cơ sở. Về đại hội trước để rút kinh nghiệm cấp cơ sở, có 32/36 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức đại hội (22 đảng bộ và 10 chi bộ), bầu 311 người vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều điểm mới. Trong đó, xây dựng chương trình hành động phải cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết đại hội và được trình ra đại hội thảo luận, góp ý. Đây là hướng mới để mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của cấp ủy, đảng viên tham gia vào văn kiện báo cáo chính trị và chương trình hành động. Điểm mới nữa là công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử tại đại hội tiếp tục thể hiện sự dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình hơn, với tinh thần nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy các cấp. “Rút kinh nghiệm từ đại hội trước cấp cơ sở, báo cáo chính trị cần cô đọng, đề ra những giải pháp cụ thể gắn với lựa chọn các vấn đề đột phá của địa phương, đơn vị để tập trung thực hiện; tránh tình trạng ở trên làm sao ở dưới làm vậy, không giải quyết được các vấn đề thiết thực mà đời sống nhân dân đang đặt ra” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Qua theo dõi kết quả đại hội trước cấp cơ sở, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, các văn kiện trình đại hội như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp với dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, bố cục đảm bảo theo đề cương hướng dẫn...

Dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết được chuẩn bị đầy đủ nội dung, sát đúng với báo cáo chính trị. Việc chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới, chức danh lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức cơ sở đảng đảm bảo về mặt số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và cơ cấu, tỷ lệ trẻ, nữ đúng theo quy định.

Hạn chế và kinh nghiệm

Nêu ra các tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm rút ra từ kết quả đại hội trước cấp cơ sở, ông Trần Vũ Công - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhìn nhận, báo cáo chính trị, nghị quyết đại hội còn dài, thời gian đọc báo cáo chiếm phần lớn thời gian của đại hội; các nhiệm vụ, giải pháp đề ra chưa thể hiện tính đột phá nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đơn vị; nghị quyết đại hội còn lặp lại quá nhiều các nội dung của phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, chung chung, chưa đi vào trọng tâm. Có nơi chưa dành thời gian thỏa đáng cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động tại đại hội; chưa phát huy hết trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu trong thảo luận.

Tại đại hội các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên dự đại hội rất ít tham gia thảo luận, chỉ tập trung vào báo cáo tham luận. Một số đơn vị chuẩn bị nội dung tham luận chưa sâu, còn nặng về báo cáo thành tích, kết quả công tác mà chưa đi vào phân tích nguyên nhân, làm rõ bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp mới để triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu dự thảo báo cáo chính trị đã nêu và để đại biểu, các đơn vị nghiên cứu, tham khảo.

“Đề án nhân sự trình đại hội có đơn vị chưa nêu tóm tắt việc thực hiện các bước quy trình nhân sự nên việc báo cáo đề án nhân sự còn quá dài, mất nhiều thời gian. Việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư cấp ủy khóa mới do một số đồng chí vừa trúng cử khóa mới tổ chức phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu là không đúng với quy định” - ông Trần Vũ Công nói.

Đồng tình với đánh giá kết quả tổ chức đại hội trước cấp cơ sở của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đề xuất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho trình bày tóm tắt báo cáo chính trị tại đại hội không quá 40 phút, dành thời gian cho đại hội tham luận, thảo luận. Bởi lẽ báo cáo chính trị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, gửi cho các đại biểu nghiên cứu, nếu phải trình bày tại đại hội thì rất dài, mất thời gian.

Khẩn trương, chú trọng chất lượng

Là đơn vị được tỉnh chọn tổ chức đại hội trước cấp huyện, ông Nguyễn Tri Ấn - Bí thư Huyện ủy Núi Thành cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện đang được khẩn trương hoàn thành. Dự kiến ngày 5.5.2020 Núi Thành sẽ gửi các nội dung tài liệu về tỉnh để xin ý kiến và hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 20.6.2020.

“Sau khi Đảng bộ xã Tam Xuân 2 tổ chức đại hội trước cấp cơ sở, Huyện ủy Núi Thành đã họp rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội của toàn huyện. Đến nay Núi Thành đã có 22 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội; đối với 39 tổ chức cơ sở đảng còn lại thì mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã xong” - ông Ấn chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh bị chậm so với kế hoạch. Song đây cũng là điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng còn lại có thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ, chu đáo nội dung, nhất là sau khi có đánh giá rút kinh nghiệm đại hội trước cấp cơ sở của tỉnh. Việc tổ chức đại hội ở các tổ chức cơ sở đảng thời gian tới cần đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa khẩn trương, chú trọng chất lượng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 6 tới; đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 8.2020.

TAGS