Sai phạm trong thực hiện chế độ 290 tại xã Quế Trung (Nông Sơn): Kỷ luật khiển trách Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2010 - 2015

N.Đ |

Chiều 5.9, ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quế Trung nhiệm kỳ 2010 - 2015 do để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách theo Quyết định 290 tại địa phương.

Theo kết luận kiểm tra trước đó, Đảng ủy xã Quế Trung nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với UBND xã dẫn đến sai phạm, khiến việc thực hiện trình tự giải quyết chế độ 290 chưa đảm bảo theo quy định. Cụ thể: đã không thành lập Hội đồng chính sách xã; không phân loại hồ sơ theo nhóm; không tiến hành tổ chức xét duyệt; việc niêm yết và công khai để lấy ý kiến của nhân dân chưa thực hiện đầy đủ và không thường xuyên dẫn đến 48 trường hợp không đúng đối tượng được Nhà nước giải quyết chế độ 290. Trong đó, có 2 trường hợp không có thành tích kháng chiến; tham gia chế độ cũ 3 trường hợp; sai đối tượng đã đề nghị thu hồi 4 trường hợp; khai man thành tích 1 trường hợp; không có hộ khẩu tại địa phương 30 trường hợp; đã chết trước năm 1975 nhưng hồ sơ khai còn sống 1 trường hợp; trùng tên 3 trường hợp; sai năm sinh, địa chỉ thường trú, tên 4 trường hợp).

Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn nhận định, sai phạm của Đảng ủy xã Quế Trung đã gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, giảm niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của đảng ủy, quản lý điều hành của UBND xã và gây thất thoát ngân sách nhà nước.

N.Đ