Sôi nổi đại hội đảng cơ sở ở Tây Giang

ĐÌNH HIỆP |

Đến nay, huyện Tây Giang có 32 chi bộ và 3 đảng bộ trực trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025,  còn 2 chi bộ và 10 đảng bộ trực thuộc sẽ tiếp tục hoàn thành trong tháng 6 này. Đại hội đảng cấp cơ sở ở Tây Giang đã và đang diễn ra khẩn trương nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Đại hội Đảng bộ xã A Xan, nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: Đ.HIỆP
Đại hội Đảng bộ xã A Xan, nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: Đ.HIỆP

Ông Phạm Văn Xứng - Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang cho biết, địa phương đã tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tất cả thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy đến dự và chỉ đạo trực tiếp tại đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Có những ngày đến 3 đơn vị cơ sở tổ chức đại hội. Không khí đại hội diễn ra khẩn trương, nhưng không vì thế mà xem nhẹ việc đảm bảo “chất lượng”. Qua các lần bỏ phiếu, tỷ lệ cấp ủy viên nữ đảm bảo từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ từ 10% trở lên; tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp quy định.

Để đạt được kết quả trên, khâu chuẩn bị và tổ chức đại hội ở cơ sở đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên. Ông Mạc Như Phương - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết, công tác chuẩn bị văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị và các văn bản chỉ đạo đều được hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định và được Ban Thường vụ Huyện ủy duyệt rất kỹ. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện sát với đặc điểm riêng của ngành, địa phương mình.

Trong công tác nhân sự, các chi bộ, đảng bộ lựa chọn bầu cử vào ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ mới đảm bảo tính dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, có tính kế thừa và phát triển. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; không quá phô trương hình thức, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, thực hiện đúng quy định, quy trình, nội dung, tiến độ thời gian đại hội...

Ông Cơ lâu Nghi - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ, chúng tôi cảm nhận rõ không khí dân chủ, nghiêm túc, trang trọng. Đoàn chủ tịch điều hành đại hội nhịp nhàng, linh hoạt, đảm bảo đầy đủ các bước theo quy định. Văn kiện được soạn thảo ngắn gọn, rõ ràng, đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, phần dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết nhiệm kỳ mới đưa ra được nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế. Đặc biệt đại hội cơ sở đã có nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho văn kiện đại hội cấp trên. Đại hội ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy đã diễn ra trong không khí phấn khởi, đúng thời gian, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là bước đệm quan trọng để Tây Giang tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TAGS