Tam Kỳ bồi dưỡng công tác đảng cho bí thư, chi ủy viên cơ sở

HOÀNG BIN |

Sáng 30.6, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP.Tam Kỳ khai mạc lớp bồi dưỡng công tác đảng dành cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ thôn khối phố khóa II/2020.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 5 ngày, các học viên được học tập 6 chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng, tổ chức, dân vận, kiểm tra giám sát và thi đua, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Kết thúc khóa học, học viên viết thu hoạch về nhận thức của mình. Qua đây, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cho cán bộ và chất lượng hoạt động của chi bộ đảng cơ sở.

TAGS