Tam Kỳ đạt nhiều kết quả từ "Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016"

THANH XUÂN - HOÀNG BIN |

(QNO) - Thành ủy Tam Kỳ vừa tổ chức tổng kết “Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016”. Thực hiện “Năm nâng cao chất lượng chi bộ - 2016” đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phải kể đến việc ác chi bộ đã đổi mới nội dung sinh hoạt đảng thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề; nhiều chi bộ, người đứng đầu đã thể hiện rõ vai trò trung tâm đoàn kết; sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc nhưng đồng thời luôn thể hiện sự tôn trọng, cầu thị lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của đảng viên và nhân dân. Công tác phát triển đảng  đạt 104,4% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện nâng cao chất lượng đảng viên được các chi bộ quan tâm, đảm bảo theo Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thông qua kiểm tra, giám sát, các chi bộ đã kịp thời phát hiện những sai sót, lệch lạc của đảng viên để chấn chỉnh, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Thành ủy Tam Kỳ đã tuyên dương khen thưởng 9 chi bộ và 9 đảng viên xuất sắc trong thực hiện các nội dung của Năm nâng cao chất lượng chi bộ-2016.

THANH XUÂN - HOÀNG BIN