Tặng bằng khen cho 16 chi bộ trực thuộc 14 đảng bộ cơ sở tiêu biểu 5 năm liền

XUÂN NGHĨA |

(QNO) - Sáng 17.1, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 2014. Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Võ Hồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Võ Hồng tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc 5 năm liền
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Võ Hồng tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tổ chức cơ sở đảng xuất sắc 5 năm liền

Năm 2013, các cấp ủy đảng đã bám sát chủ đạo của cấp trên nhằm xây dựng kế hoạch, chương trình về công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, giáo dục chính trị cho cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng, góp phần tạo sự đồng thuận thực hiện tháng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tương; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” qua đó chấn chỉnh, khắc phục tình trạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài tại đơn vị, kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Công tác phát triển đảng viên mới được các cấp ủy đảng thường xuyên chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, gắn với xây đựng dảng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm kết nạp 260 đảng viên, vượt 30% so với nghị quyết đề ra; xét chuyển chính thức 255 đảng viên. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đồng chí; phát thẻ đảng cho 260 đảng viên. Năm 2013 có 48/61 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh (TSVM), đạt 78,69%; trong đó TSVM tiêu biểu 10 đơn vị, chiếm tỷ lệ 20,83%; có 12 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm;  1 tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 3.226/3305 đồng chí, đạt 97,61% (trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 396 đồng chí. Năm 2013, có  35 tập thể và 34 cá nhân được Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận là gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 10 tổ chức cơ sở đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen 5 năm liền (2009-2013) cho 16 chi bộ trực thuộc 14 đảng bộ cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 16 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011-2013) của 9 tổ chức cơ sở đảng và nhiều giấy khen cho các Đảng bộ cơ sở làm tốt công tác phát triển đảng viên, chế độ báo cáo.

XUÂN NGHĨA