CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐIỆN BÀN LẦN THỨ XXIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Tạo nền tảng cho đô thị loại III

TRẦN CÔNG TÚ (thực hiện) |

Hôm nay 28.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) chính thức khai mạc. Trước thềm đại hội, Bí thư Thị ủy Điện Bàn Đặng Hữu Lên có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam về những thành quả đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, giải pháp cho 5 năm đến. Đồng chí Đặng Hữu Lên nói:

Đường trục chính vào trung tâm thị xã Điện Bàn được đầu tư mở rộng khang trang, hiện đại. Ảnh: T.C.T
Đường trục chính vào trung tâm thị xã Điện Bàn được đầu tư mở rộng khang trang, hiện đại. Ảnh: T.C.T

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, giải quyết kịp thời, đúng đắn những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Đó cũng là cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXII đề ra, tiếp tục tạo nền tảng, động lực mới cho Điện Bàn phát triển bền vững trong những năm đến.

* P.V: Xin đồng chí cho biết cụ thể những thành quả nổi bật Điện Bàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Bí thư Thị ủy Điện Bàn Đặng Hữu Lên.
Bí thư Thị ủy Điện Bàn Đặng Hữu Lên.

Đồng chí Đặng Hữu Lên: 

Mục tiêu xây dựng Điện Bàn thành thị xã phát triển cơ bản đã đạt được. Phần lớn các chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, nổi bật nhất là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ; nhiều công trình hạ tầng đô thị - nông thôn được đầu tư xây dựng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kinh tế tăng trưởng bình quân 11,52%/năm, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp - dịch vụ; thị xã đã tự chủ thu chi ngân sách và có đóng góp cho ngân sách cấp trên.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội chăm lo giải quyết tốt hơn; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58,35 triệu đồng, tăng 26,8 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 1,3%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng được tăng cường; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Những thành tựu đạt được là động lực, niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Điện Bàn vững bước đi lên.

* P.V: Để gặt hái những kết quả nổi bật như đồng chí vừa đề cập, đồng thời hướng đến hoàn thành các nhiệm vụ phát triển cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Điện Bàn đã chăm lo công tác cán bộ ra sao?

Đồng chí Đặng Hữu Lên:

Công tác cán bộ là cái gốc của công việc, quyết định sự thành bại của cách mạng, chính vì vậy, Thị ủy đã và đang tiếp tục chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến các xã, phường. Trong đó, chú trọng thông qua thực tiễn để phát hiện, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng gắn với công tác luân chuyển để rèn luyện, thử thách cán bộ. Đồng thời thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, công tâm trong công tác đánh giá, quy hoạch, xem xét đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử…; thật sự quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Nhiệm kỳ đến, để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đi vào cuộc sống, Thị ủy Điện Bàn sẽ tiếp tục chăm lo hơn nữa công tác cán bộ. Xây dựng cho được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, ngang tầm với yêu cầu phát triển mới. 

* P.V: Thưa đồng chí, Điện Bàn cần phải làm gì cho các mục tiêu đã đặt ra trong thời gian đến, nhất là xây dựng đô thị và phát triển kinh tế nhanh, bền vững?

Đồng chí Đặng Hữu Lên:

Để xây dựng đô thị và phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian đến, trước hết, Điện Bàn xác định phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ để lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội. Lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với phát triển nâng cao chất lượng đô thị; cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp.

Đi đôi với phát triển kinh tế, thị xã chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thị ủy lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là trong thực hiện các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên, điều quan trọng Điện Bàn xác định là phải phát huy cho được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Có như vậy mới huy động được mọi nguồn lực vật chất, tinh thần xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã phát triển bền vững, tạo nền tảng để Điện Bàn trở thành đô thị loại III trước năm 2030.

Xin cảm ơn đồng chí!

TAGS