Tạo nguồn cho tương lai

HÀN GIANG |

Sau đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tập trung xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo như quy trình đã được Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XX) về công tác cán bộ ở khu vực miền núi. Ảnh: N.ĐOAN
Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XX) về công tác cán bộ ở khu vực miền núi. Ảnh: N.ĐOAN

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý lần này là nhằm tiếp tục phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý. Từ đó đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của tỉnh.

Đồng bộ, chất lượng

Ngày 22.12.2015, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Hướng dẫn số 01-HD/TCTU về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Thực hiện theo hướng dẫn này, đến nay các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã có báo cáo gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ tại địa phương, đơn vị mình. Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, trong quy hoạch cán bộ của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 đặt ra yêu cầu phải đảm bảo tỷ lệ nữ ít nhất là 20%, cán bộ trẻ ít nhất 15%. Các đồng chí cấp ủy đương nhiệm có trách nhiệm giới thiệu từ 2 -3 người thay thế mình, trong đó có ít nhất một cán bộ trẻ. Công tác quy hoạch cán bộ lần này không yêu cầu cấp ủy xã phải đảm bảo nguồn quy hoạch có số lượng từ 1,5 - 2 lần so với quy định, tránh để xảy ra tình trạng không có người để giới thiệu, nhằm đảm bảo chất lượng cán bộ được quy hoạch. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương cần chú ý đến đội ngũ cán bộ trẻ thuộc Đề án 500 của tỉnh, phát hiện và giới thiệu đưa vào quy hoạch đối với các nhân sự ưu tú, tạo điều kiện cho họ phát triển, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở những năm đến.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ cấp xã cho đến tỉnh đã triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 tương đối đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Mặt khác, tạo được tính liên thông trong công tác quy hoạch, đảm bảo quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; quy hoạch cấp xã làm cơ sở cho quy hoạch cấp huyện; quy hoạch cấp sở, ngành làm cơ sở cho quy hoạch cán bộ cấp tỉnh. “Các cấp ủy đảng đã có trách nhiệm hơn trong việc phát hiện nguồn, nhất là đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ để đưa vào quy hoạch. Nhiều nơi quy hoạch cán bộ nữ, trẻ đạt tỷ lệ khá cao. Chất lượng nguồn nhân sự đưa vào quy hoạch đảm bảo các mặt trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Có được kết quả này là nhờ trong nhiệm kỳ vừa qua đã tập trung thực hiện khá tốt công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XX). Sau khi xem xét, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao và bỏ phiếu quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ của cấp huyện, các sở ngành” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho hay.

Đào tạo cán bộ bằng thực tiễn

Công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn 01-HD/TCTU đã được các địa phương, sở ngành thực hiện trên tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm trong việc phát hiện và giới thiệu nguồn. Quy hoạch có chất lượng, nguồn đưa vào quy hoạch đạt chuẩn theo quy định và tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, có triển vọng, chiều hướng phát triển tốt. Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cũng nhìn nhận, công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn khép kín trong nội bộ địa phương, ngành; chưa phát huy được tính “động” và “mở”. Ở một số nơi, việc phát hiện nguồn để đưa vào quy hoạch còn hạn chế. Mặc dù đã có quy định nhưng một số đồng chí cấp ủy đương nhiệm không giới thiệu đủ số lượng 2 - 3 người thay thế mình. Rút kinh nghiệm trong công tác quy hoạch cán bộ của các địa phương, sở ngành, trong thời gian đến việc thực hiện quy hoạch cán bộ cấp tỉnh sẽ phải được thực hiện chặt chẽ, tích cực hơn. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh sắp tới sẽ tổ chức giới thiệu nhân sự lần đầu cho công tác quy hoạch. Sau đó, Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện giới thiệu nguồn và bỏ phiếu giới thiệu nhân sự cho quy hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét cho ý kiến về công tác quy hoạch và quyết định phê duyệt công tác quy hoạch cán bộ cấp tỉnh để trình Trung ương phê duyệt. Theo kế hoạch, trong tháng 9 này sẽ hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ cấp tỉnh.

Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Lê Văn Dũng, sau khi thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra là xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Trong nhiệm kỳ này, công tác luân chuyển cán bộ được đẩy mạnh và phải thực hiện có hiệu quả nhằm đào tạo cán bộ trong thực tiễn, giúp họ rèn luyện, trưởng thành qua chính thực tế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển chung tại cơ sở. Trong đó, tăng cường luân chuyển đối với cán bộ nữ, cán bộ trẻ. “Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế, luôn gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ. Vì vậy, việc đánh giá, nhận xét cũng như rà soát nhằm bổ sung vào quy hoạch, cũng như công tác đề bạt, bổ nhiệm đối với các đồng chí có được kết quả rèn luyện, phấn đấu tốt, trưởng thành sau quy hoạch là nhiệm vụ thường xuyên. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một đội ngũ cán bộ kế cận có đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh vững vàng đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh” - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nói.

HÀN GIANG