Tạo nhận thức đúng để làm tốt "tự soi", "tự sửa"

HÀN GIANG |

Nhận thức tính chất đặc biệt quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với chủ đề “tự soi”, “tự sửa”, nhiều tổ chức đảng mời báo cáo viên Tỉnh ủy về truyền đạt các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), góp phần nâng chất lượng học tập các văn bản mới về xây dựng Đảng đến cán bộ, đảng viên.

Báo cáo viên Tỉnh ủy là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt Kết luận 21 ngày 25.10.2021 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến cán bộ, đảng viên của chi bộ. Ảnh: N.Đ
Báo cáo viên Tỉnh ủy là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt Kết luận 21 ngày 25.10.2021 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến cán bộ, đảng viên của chi bộ. Ảnh: N.Đ

Đổi mới phương thức truyền đạt

Cuối tháng 4.2022, Đảng bộ xã Tam Xuân 2 (Núi Thành) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21 ngày 25.10.2021 và Quy định số 37 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm, gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 220 đảng viên. Báo cáo viên của Tỉnh ủy được mời về truyền đạt, quán triệt các nội dung trên.

Theo ông Nguyễn Đăng Hưởng - Bí thư Đảng ủy xã Tam Xuân 2, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt các văn bản mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ủy xã quan tâm, đổi mới hình thức bằng việc mời báo cáo viên giàu kinh nghiệm của Tỉnh ủy về truyền đạt. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, lý luận cho cán bộ đảng viên và thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” trong toàn đảng bộ.

“Những năm qua, nhờ chăm lo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ xã Tam Xuân 2 luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu thi đua các năm 2020 - 2021” - ông Hưởng chia sẻ.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá, thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gắn với nhận thức về tính chất đặc biệt quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa”, các chi bộ, đảng bộ đã chú trọng tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến cán bộ, đảng viên, nhất là Kết luận 21 ngày 25.10.2021.

Theo đó, nhiều đơn vị mời báo cáo viên của Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt. Trên cơ sở đề cương tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại từng địa phương, đơn vị, các báo cáo viên Tỉnh ủy có điều kiện nghiên cứu sâu, chuẩn bị kỹ, sử dụng slide với hình ảnh, tư liệu minh họa nhằm giúp đảng viên dự học dễ theo dõi, hệ thống được nội dung cốt lõi.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, nhiều chi bộ, đảng bộ đã phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy tham gia trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

“Thời gian qua, do số lượng đảng viên của chi bộ ít, nên một số chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh chủ động phối hợp (từ 2 - 3 chi bộ) để tổ chức hội nghị quán triệt, mời báo cáo viên Tỉnh ủy - là đảng viên của các chi bộ trực tiếp truyền đạt. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng, tạo sự sôi nổi, nghiêm túc trong việc học tập, quán triệt các văn bản mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở giai đoạn hiện nay” - bà Lan nói.

Kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái

Tham gia truyền đạt các nội dung văn bản mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ, ông Đỗ Văn Bình - Phó Trưởng phòng Khoa giáo - văn hóa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên Tỉnh ủy cho biết, đánh giá về những kết quả đạt được, Trung ương đã thẳng thắn nhìn nhận các mặt còn hạn chế, khuyết điểm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tại Kết luận 21, ngày 25.10.2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đặt ra yêu cầu cần đặc biệt coi trọng và đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Đồng thời kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo ông Bình, lần này Trung ương xác định mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, cường độ và mức độ quyết liệt hơn, thái độ xử lý nghiêm khắc hơn.

Kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan nói, sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi”, “tự sửa”, các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong các kỳ sinh hoạt định kỳ hằng tháng.

Đặc biệt, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022); kiểm điểm, đánh giá 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.

TAGS