Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

NGUYÊN ĐOAN |

Hôm qua 1.3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cho cán bộ UBKT các huyện, thị, thành phố. Tại điểm cầu của tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, trong hai ngày (1 và 2.3), đội ngũ người làm công tác kiểm tra Đảng các địa phương được đại diện Thường trực UBKT Tỉnh ủy hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi tìm hiểu về các nội dung, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới, được cụ thể hóa thành các chuyên đề bài giảng gồm: Những điểm mới trong Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, đổi mới tăng cường công tác kiểm tra của Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác kiểm tra tài chính Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ông Phan Thanh Thiên - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy khẳng định, việc đổi mới công tác kiểm tra trong Đảng là cần thiết, xuất phát từ thực tiễn và cũng chính là đòi hỏi bên trong Đảng. Nếu lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo, nếu không đổi mới công tác kiểm tra thì chưa thể khẳng định đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đổi mới công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng, thể hiện rõ tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy xây là chính.

NGUYÊN ĐOAN