Tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ miền núi

ĐĂNG NGUYÊN - CTV |

(QNO) - Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 26 - 28.10), Huyện ủy Nam Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015 cho hơn 150 đối tượng là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và cán bộ làm công tác tham mưu của đảng bộ các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn nhằm truyền đạt các nội dung về kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản; công tác tư tưởng, văn hóa và khoa giáo ở cơ sở; triển khai chương trình công tác tuyên giáo nhiệm kỳ 2015 - 2020; hướng dẫn công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ đầu nhiệm kỳ; công tác phát triển đảng viên mới; quy trình chuyển đảng viên chính thức và quy trình chuyển sinh hoạt đảng. Ngoai ra, các học viên còn được hướng dẫn công tác khen thưởng ở các tổ chức đảng cơ sở; các quy trình kiểm tra đảng viên là cán bộ thuộc diện đảng ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm; quy trình kiểm tra tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy khi có dấu hiệu vi phạm; cùng nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở; công tác lưu trữ văn bản;...

Thông qua lớp tập huấn, các học viên còn được tham gia thảo luận, chia sẻ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác xây dựng Đảng tại các cơ sở cấp xã, thị trấn, đơn vị,... từng bước tìm các giải pháp, nhiệm vụ để khắc phục trong thời gian tới.

ĐĂNG NGUYÊN - CTV