Tập trung tham mưu công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội các cấp

NGUYÊN ĐOAN |

Hôm qua 9.6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Viên – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phan Việt Cường đến dự.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với nội dung trọng tâm là phục vụ đại hội các cấp. Qua đó đã tập trung và dành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên; trong đó tập trung vào cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới..., góp phần tích cực vào kết quả tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở vừa qua, tạo tiền đề tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong thời gian đến…

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Đoàn Văn Viên yêu cầu UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần nắm vững các văn bản liên quan đến đại hội các cấp để tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội. Tăng cường nắm tình hình về chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức, lối sống, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và cán bộ là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên để tập trung kiểm tra, giải quyết, kết luận kịp thời, đúng hướng dẫn của cấp trên...

NGUYÊN ĐOAN