Tây Giang có 21/28 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh

HIỀN THÚY |

Đến nay, các tổ chức cơ sở đảng huyện Tây Giang đã hoàn thành việc đánh giá, phân loại đảng viên và tự chấm điểm xếp loại.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đã tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng các tổ chức cơ sở đảng, kết quả có 21/28 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh gồm Đảng bộ xã Ch’Ơm; Lăng; Tr’Hy; Bha Lêê; A Vương; A Nông; Đảng bộ Quân sự huyện; Trung tâm Y tế huyện; Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự; Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Hạt Kiểm lâm huyện; Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la; Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Bung; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng NN&PTNT huyện; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Bảo hiểm xã hội; Trường THPT Tây Giang. Trong đó có 4 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu gồm Đảng bộ xã Tr’Hy; Lăng; Chi bộ Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội.

HIỀN THÚY