Tây Giang đưa nghị quyết vào cuộc sống

HIỀN THÚY |

(QNO) - Ngày 9.9, Huyện ủy Tây Giang khai mạc hội nghị lần thứ 2 (khóa XVII) triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) gồm 4 nhóm giải pháp: phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh, nội chính và đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị. Một số chỉ tiêu cụ thể như: huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm đạt hơn 1.500 tỷ đồng, thu ngân sách hằng năm tăng 10 - 12%; hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm hơn 1.200 lao động, xóa 100% nhà tạm...

TAGS