Tây Giang Tổ chức Hội nghị cấp ủy lần thứ 19

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Sáng 7.10, Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị cấp ủy lần thứ 19 nhằm thông qua Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cấu phát triển bền vững đất nước” cùng nhiều Nghị quyết của Huyện ủy về văn hóa, phát triển du lịch, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2014 cũng như tình tình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng quý 3, phương hướng nhiệm vụ quý 4.2014.

Theo đó, trong quý 3 kinh tế - xã hội Tây Giang luôn ổn đình và có những chuyển biến tích cực. Trên lĩnh vực kinh tế, đã thu hoạch xong lúa rẫy với năng suất ước đạt trên 16tạ/ha. Tổng đàn súc đạt 10,2 nghìn con, tổng đàn gia cầm đạt 17,4 nghìn con. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt lũy kế 147,9 tỷ đồng. Tổng thu các loại thuế đạt lũy kế 5,1 tỷ đồng. Đến nay, có 6/10 xã đã phát động xây dựng nông thôn mới... Trên lĩnh vực văn hóa, huyện đã đầu tư san ủi mặt bằng bố trí được 60 khu dân cư tập trung theo mô hình làng truyền thông; có 2.000 hộ là hộ gia đình văn hóa, có 61/70 thôn có gươl. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố với một Trung tâm Y tế huyện, 9 Trạm Y tế xã và một Trạm Quân dân y kết hợp khám chữa bệnh cho người dân địa phương và các bản giáp ranh nước bạn Lào. Năm học 2014-2015, toàn huyện có 20 đơn vị trường học với 4.093 học sinh và 498 cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Hội nghị nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, thảo luận. Hầu hết các ý kiến tập trung cho công tác bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, phòng chống lụt bão 2014...          

ĐÌNH HIỆP