Tây Giang tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 20

ĐÌNH HIỆP |

(QNO) - Sáng 13.11, Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 20 nhằm triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12.

Hội nghị được nghe quán triệt Chỉ thị số 41 (ngày 17.7.2014) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 07 của Huyện ủy Tây Giang về phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện (giai đoạn 2011-2015); Chỉ thị 36 ( ngày 30.5.2014) của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị 42 ( ngày 31.7.2014) của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; Chỉ thị 22 (ngày 02.10.2014) của Huyện ủy Tây Giang về tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI.

Ngoài ra, hội nghị còn nghe một số hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội các cấp; công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra tại Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 16; các hướng dẫn về công tác nhân sự đại hội các cấp, quy chế bầu cử trong Đảng...

ĐÌNH HIỆP