Thăng Bình giữ nghiêm kỷ luật của Đảng

HÀN GIANG |

Thời gian qua, các cấp ủy đảng tại Thăng Bình luôn gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, đảng viên...

Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: NGUYỄN ĐOAN
Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: NGUYỄN ĐOAN

Xử lý nghiêm sai phạm

Sau khi có đơn tố cáo về việc cán bộ lãnh đạo xã Bình Sa sử dụng văn bằng không hợp pháp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thăng Bình đã xem xét và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Hà Như Diêu - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa. Kết quả kiểm tra của UBKT Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ ra các khuyết điểm: đồng chí Hà Như Diêu đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để kê khai làm hồ sơ cán bộ công chức, hồ sơ đảng viên; lập hồ sơ thi tuyển, học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; làm hồ sơ để được quy hoạch và bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; được HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa từ năm 2013 đến nay; không đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đối với cấp ủy viên theo quy định. Là cán bộ, đảng viên nhưng đồng chí chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7.6.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Ông Hà Như Diêu đã vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và giảm uy tín của Đảng ủy xã Bình Sa...

UBKT Huyện ủy Thăng Bình cho biết, trong hai năm 2016 và 2017, toàn huyện có 71 đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý 4 trường hợp; UBKT xử lý 13 trường hợp; đảng ủy cơ sở xử lý 13 trường hợp; các chi bộ trực thuộc xử lý 41 trường hợp.

Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân sai phạm của ông Hà Như Diêu, UBKT Huyện ủy Thăng Bình đã xem xét, biểu quyết đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức: cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Trong tháng 4.2THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII):018, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã quyết định kỷ luật cách chức đảng ủy viên, UBND huyện Thăng Bình cũng đã cách chức Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sa đối với ông Hà Như Diêu. Qua vụ việc này, UBKT Huyện ủy Thăng Bình yêu cầu Đảng ủy xã Bình Sa thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên và công tác cán bộ. Đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm. Cũng như nghiêm túc tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Sa.

Quyết tâm khắc phục hạn chế

Đánh giá kết quả sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình nhìn nhận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở được tổ chức nghiêm túc, đạt yêu cầu. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung triển khai nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch; đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những việc thường xuyên và những việc cần làm ngay, bước đầu đem lại nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Ông Nguyễn Đức Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, chặt chẽ; tiến hành đồng thời ở các cấp; cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập làm theo, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể từng biểu hiện ở mỗi chi bộ, đảng bộ. Với cách làm đó, Thăng Bình đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn đảng bộ. “Trong năm 2017, Huyện ủy xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm và đã tập trung chỉ đạo thực hiện giải quyết, chấn chỉnh kịp thời, có hiệu quả như lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Có những địa phương đã tập trung giải quyết hầu hết vụ việc tồn đọng kéo dài từ cơ sở, được nhân dân đánh giá cao. Một số tổ chức đảng từ yếu kém hoặc hoàn thành nhiệm vụ đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh...” - ông Tám chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tám, cuối năm 2017, thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình nghiêm túc kiểm điểm theo 5 nội dung được nêu tại hướng dẫn và gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân từng vụ việc. Đối với mỗi vụ việc liên quan, đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách lĩnh vực phải chịu trách nhiệm và khuyết điểm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục phù hợp trong thời gian đến.

HÀN GIANG