Thăng Bình tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

TRUNG HIẾU |

Chiều qua 13.5, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12.12.2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về “Ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội quan trọng của hai quyết định, các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; các kế hoạch đối thoại hằng năm giữa đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo UBND huyện với quần chúng nhân dân trên địa bàn và các dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218 của Mặt trận, các đoàn thể. Thời gian qua, Huyện ủy Thăng Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, phát huy dân chủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

TRUNG HIẾU