Thăng Bình tăng cường công tác xây dựng Đảng

ĐÌNH HIỆP |

Bà Võ Thị Đoan Trang - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình cho biết, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xem là nội dung quyết định để xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, là cơ sở để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị quán triệt một số Quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng; quản lý cán bộ. Ảnh: Đ.H
Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị quán triệt một số Quy định của Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng; quản lý cán bộ. Ảnh: Đ.H

Theo đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từng bước nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở.

Cùng với giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Thăng Bình được triển khai thực hiện toàn diện, đặc biệt là chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã thi hành kỷ luật nghiêm đối với tổ chức, đảng viên vi phạm. Đồng thời tiếp nhận giải quyết dứt điểm các đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Năm 2022, Huyện ủy Thăng Bình mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ đảng; kết nạp hơn 70 quần chúng ưu tú vào Đảng; kiểm tra hơn 40 tổ chức đảng và 64 đảng viên, giám sát chuyên đề 26 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thi hành kỷ luật đối với 17 đảng viên vi phạm.

Ông Phan Công Vỹ - Bí thư Huyện ủy cho biết, thời gian qua, Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiện toàn, rà soát, quy hoạch, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, cơ quan đơn vị huyện, các xã, thị trấn và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức theo đúng quy định; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

“Công tác xây dựng Đảng ở Thăng Bình được Huyện ủy triển khai thường xuyên, kịp thời từ huyện đến cơ sở nhằm từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới” - ông Vỹ nói.

TAGS