Thăng Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư

N.Q.VIỆT |

Sáng qua 30.9, Huyện ủy Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”.

Qua 10 năm triển khai, Chỉ thị 40-CT/TW đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành và cán bộ, đảng viên, đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện về công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Vị trí, vai trò của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và những người làm công tác giáo dục cũng ý thức được trách nhiệm, vị trí, vai trò của mình trong việc đóng góp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên khắc phục khó khăn, không ngừng tự học, tự rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục.

N.Q.VIỆT