Thành ủy Hội An tổ chức rút kinh nghiệm đại hội trước

LÊ HIỀN |

Sáng 25.5, Thành ủy Hội An tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ cơ sở, trực tiếp là Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Châu.

Trước đó, vào ngày 22.5, Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Châu được tổ chức trang trọng, nghiêm túc theo quy trình hướng dẫn. Dù là địa phương trọng điểm của thành phố chịu sự tác động bởi đại dịch Covid-19 nhưng trong quá trình chuẩn bị đại hội, từ công tác triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp trên đến việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, tổ chức thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện đều thực hiện đảm bảo yêu cầu.

Việc điều hành của đoàn chủ tịch chặt chẽ, đúng chương trình, có sự phân công cụ thể; các nội dung thực hiện khá tốt, đảm bảo dân chủ và đúng nguyên tắc. Đại hội đã phát huy trí tuệ tập thể; quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội và hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, Thành ủy Hội An đã đánh giá từng nội dung, cả ưu điểm và tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra các kinh nghiệm cần thiết để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội sắp đến. 

TAGS