Thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh

B.T |

Hôm qua 14.9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5348/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22.11.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Toàn tỉnh tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Từ ngày 8 đến hết ngày 14.10.2020, tất cả cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp nhà nước, trường học, bệnh viện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh (khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 1125-CV/BTGTU ngày 6.3.2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đồng thời vận động, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình; tổ chức tổng vệ sinh môi trường cảnh quan, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau thời gian diễn ra đại hội... Giao Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ và các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí pa-nô, áp-phích, cờ phướn, băng rôn khẩu hiệu... ở các trục đường chính, khu hành chính, khu đông dân cư, khu vực diễn ra đại hội.

Các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư công trình trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công, thông xe kỹ thuật, gắn biển công nhận hoàn thành công trình chào mừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 337/TB-UBND ngày 4.9.2020. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) dự kiến diễn ra trong 3 ngày 11 - 12 & 13.10.2020