Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Điện Bàn xử lý kỷ luật 14 đảng viên

PHẠM LỘC |

Hôm qua 29.10, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí  Đinh Văn Thu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Bàn và Đảng ủy xã Điện Ngọc về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Bàn, sau khi quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngày 27.4.2012, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU về triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để triển khai trong toàn đảng bộ; chỉ đạo các ban Đảng xây dựng, ban hành các hướng dẫn về kiểm điểm, tự phê bình, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết đối với các tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt tuyên truyền nghị quyết và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó Huyện ủy đã có công văn gửi Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, các ban Đảng Huyện ủy, các chi ủy, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành của huyện đề nghị góp ý đối với tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện ủy cũng tổ chức lấy ý kiến góp ý của các đồng chí là Huyện ủy viên đã nghỉ hưu. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Bàn đã tổ chức kiểm điểm nghiêm túc; trong đó tập trung kiểm điểm một số vấn đề có liên quan theo gợi ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như: việc quản lý xây dựng nhà ở trái phép ở xã Điện Ngọc; ô nhiễm môi trường ở cụm công nghiệp Thương Tín; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy còn thấp; cấp ủy xã, thị trấn đạt chuẩn thấp…

Việc kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được triển khai nghiêm túc, toàn diện, đúng trọng tâm, bám sát nội dung 3 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), thể hiện tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, nghiêm túc, cởi mở và cầu thị. Sau kiểm điểm, toàn huyện đã xử lý kỷ luật 14 đảng viên vi phạm. Trong đó khiển trách 5 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí, cách chức 2 và khai trừ đảng 3 trường hợp. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) bước đầu đã góp phần ổn định tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên và nhân dân, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), huyện Điện Bàn cũng chú trọng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã đạt một số kết quả đáng kể. Các phong trào học tập, làm theo lời Bác đã dấy lên ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo gương Bác Hồ.

PHẠM LỘC