Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Chấn chỉnh lại đội ngũ, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc

HÀN GIANG |

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã tự soi rọi, thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các già làng trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Ảnh: V.ANH
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm hỏi, ghi nhận sự đóng góp tích cực của các già làng trong phát triển kinh tế - xã hội miền núi. Ảnh: V.ANH

Không đăng ký suông

Đảng ủy xã Tam Giang (Núi Thành) đã cụ thể hóa 27 biểu hiện được Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra thành 82 nội dung biểu hiện để cán bộ, đảng viên tự soi rọi, nhận diện và khắc phục.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 31 lượt tổ chức đảng và 39 đảng viên; giám sát chuyên đề 64 tổ chức đảng và 46 đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 32 lượt tổ chức đảng và 43 đảng viên; kiểm tra 554 tổ chức đảng và 1.618 đảng viên. Có 1.506 đảng viên và 46 tổ chức đảng bị cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 342 đảng viên (trong đó có 142 cấp ủy viên các cấp).

Ở vị trí trang trọng nhất trong các phòng làm việc của lãnh đạo chủ chốt xã hay các ban ngành đều xây dựng khẩu hiệu cụ thể về học và làm theo lời Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016 - 2020 của Đảng bộ xã Tam Giang là liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo ông Huỳnh Văn Côi - Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, hằng năm, Đảng ủy xã đều tổ chức lập phiếu khảo sát ý kiến nhân dân về mức độ hài lòng đối với thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức xã. Từ đó, Đảng ủy xã có những chỉ đạo kịp thời nhằm chấn chỉnh, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động gắn với trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên.

“Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần tích cực trong việc chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Cán bộ, đảng viên địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong các phong trào tại cơ sở” - ông Côi nói.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ huyện Tiên Phước góp phần chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tăng cường xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Ông Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Phước chia sẻ, nhiều cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực theo từng vị trí công tác.

“Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với dân, kịp thời đề ra các chủ trương, nghị quyết đúng đắn, phù hợp để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân” - ông Dương nói.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp có thẩm quyền ở thị xã Điện Bàn thi hành kỷ luật khiển trách 4 tổ chức đảng và 129 đảng viên có vi phạm, được các cấp kiểm tra, làm rõ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII xác định thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Ảnh: N.Đ
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII xác định thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 là giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh. Ảnh: N.Đ

Ông Phan Minh Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn cho biết, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm được tiến hành đồng bộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhìn nhận, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn tỉnh bảo đảm các nội dung, yêu cầu theo tinh thần của nghị quyết, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và đạt được kết quả quan trọng. Mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc; thông qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa, khắc phục. Ngay trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và trong nhân dân. Qua đó, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Thị ủy gợi ý kiểm điểm 54 tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị, địa phương. Các trường hợp được gợi ý kiểm điểm đã nghiêm túc tiếp thu, tổ chức kiểm điểm, giải trình trung thực các nội dung gợi ý kiểm điểm của ban thường vụ cấp ủy cấp trên; kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong từng hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục cụ thể.

“Từng cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên chú trọng đối chiếu, liên hệ tự phê bình và đấu tranh phê bình để không mắc phải những biểu hiện không đúng. Xác định đúng, trúng và tổ chức thực hiện có kết quả những việc cấp bách, nổi cộm, nhân dân quan tâm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng” - ông Dũng nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận diện và đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết quả đã xem xét, xử lý 40 trường hợp vi phạm về thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính; thiếu gương mẫu trong công tác sinh hoạt; thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành, vi phạm các nguyên tắc của Đảng, tham gia đánh bạc…

“Tại Đảng bộ khối, việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, với tinh thần cầu thị, góp ý xây dựng thẳng thắn. Nội dung kiểm điểm tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với 82 biểu hiện suy thoái và việc cam kết, xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước.

Sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc sửa chữa khuyết điểm” - bà Hà khẳng định.