Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): Thiết thực, phù hợp từng loại hình

HÀN GIANG - PHAN VINH |

Triển khai sát sườn

Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập thể Đảng ủy xã Quế Trung được Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn gợi ý kiểm điểm 3 nội dung. Cụ thể, trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và giao đất, giao rừng cho nhân nhân theo sự chỉ đạo của huyện; việc phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của tập thể trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác khen thưởng thành tích kháng chiến. Theo ông Trà Tiến Tài - Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung, tập thể đảng ủy xã đã tập trung kiểm điểm nghiêm túc về các nội dung đã được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý. Kết quả kiểm điểm đánh giá: về trách nhiệm của cấp ủy mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo ban hành Nghị quyết Đảng ủy về công tác quản lý, bảo vệ rừng, giao cho UBND xã thực hiện. Chủ tịch UBND xã lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và giao đất rừng cho nhân dân theo đúng pháp luật. Trong năm qua, nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong nội bộ được đảng bộ nghiêm chỉnh chấp hành, củng cố, tạo được sự đồng thuận cao trong cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của xã.

Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân xã Quế Lộc (Nông Sơn) đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn.Ảnh: P.VINH
Hưởng ứng chủ trương xây dựng nông thôn mới, người dân xã Quế Lộc (Nông Sơn) đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để nâng cấp, mở rộng giao thông nông thôn.Ảnh: P.VINH

Về kiểm điểm trách nhiệm của tập thể trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác khen thưởng thành tích kháng chiến, Bí thư Đảng ủy xã Quế Trung Trà Tiến Tài cho biết, một số đồng chí lãnh đạo các nhiệm kỳ trước đã có thông báo kỷ luật và mức vi phạm tùy theo trách nhiệm của mỗi cá nhân phụ trách. Ban Thường vụ Đảng ủy và tập thể Đảng bộ thi hành theo đúng quy định của cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các đồng chí được phân công dự kiểm điểm với các chi bộ đã được gợi ý, thực hiện kiểm điểm nghiêm túc. Qua kiểm điểm, các đồng chí đã nhận thức được sai phạm của mình và hứa khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. “Từ một tổ chức đảng yếu kém, năm 2016 Đảng bộ xã Quế Trung được công nhận hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả đánh giá này cho thấy vẫn còn có khuyết điểm, còn nhiều việc phải tập trung làm cho tốt hơn, nhằm vực dậy phong trào của địa phương. Liên hệ thực tiễn của địa phương trong thời gian qua, theo tôi việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là rất kịp thời, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ hiện nay. Việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết này tại địa phương đã góp phần làm rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy, cá nhân và đã đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới” - ông Tài chia sẻ.

Đưa vào sinh hoạt chuyên đề

Ông Nguyễn Đình Tân - Bí thư Đảng ủy xã Quế Lộc cho hay, theo kế hoạch của Huyện ủy Nông Sơn, đảng ủy xã đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu phải viết bài thu hoạch cá nhân theo nội dung được gợi ý. Qua theo dõi, mọi người rất đồng tình, thống nhất cao đối với nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều ý kiến cho rằng, 27 biểu hiện suy thoái mà nghị quyết chỉ ra là một nguy cơ, trong thực tiễn nó hiển hiện đâu đó ở chỗ này, chỗ kia; đồng thời rất kỳ vọng vào kết quả thực hiện nghị quyết lần này. “Để phát huy kết quả tích cực đã đạt được trên các mặt công tác, chúng tôi xác định việc thực hiện nghị quyết lần này phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị một cách thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực. Theo đó yêu cầu mỗi người cán bộ chủ chốt, đảng viên phải luôn nêu gương về tổ chức kỷ luật, kỷ cương công vụ; gương mẫu trong các phong trào thi đua, nhất là đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng hiện nay như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại cơ sở” - ông Tân bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nông Sơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung hướng dẫn từng chi bộ đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chuyên đề ít nhất 2 lần/năm. Theo đó yêu cầu, tùy vào từng loại hình tổ chức cơ sở đảng mà xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp, hiệu quả, xem đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với phương châm cấp trên phải làm gương cho cấp dưới, từng đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đề cao trách nhiệm cá nhân, thực sự tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện. Đồng thời coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc mà dư luận địa phương quan tâm. “Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho các tổ chức cơ sở đảng yêu cầu đảng viên viết bản cam kết trước chi bộ không vi phạm 27 biểu hiện được nghị quyết chỉ ra. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kết quả thực hiện kế hoạch này là cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm” - ông Hòa nói.

HÀN GIANG - PHAN VINH