Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhận diện, ngăn ngừa sai phạm

HÀN GIANG |

Nhận diện và có giải pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cũng như tập trung khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm... là kết quả bước đầu sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương.

Ông Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (đội mũ vải) đối thoại với người dân địa phương về những vướng mắc trong thi công nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607. Ảnh NGUYÊN ĐOAN
Ông Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (đội mũ vải) đối thoại với người dân địa phương về những vướng mắc trong thi công nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607. Ảnh NGUYÊN ĐOAN

Điện Bàn củng cố niềm tin

Đánh giá về kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2017 tại địa phương, ông Đặng Hữu Lên - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Điện Bàn cho hay, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các đảng bộ trực thuộc khá nghiêm túc, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, nhiều tổ chức đảng, nhất là các chi bộ đã có cách làm hay như chọn nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) làm nội dung sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đồng thời đánh giá đảng viên theo nội dung cam kết trong sinh hoạt kiểm điểm cuối năm... Kết quả phân loại năm 2017, Đảng bộ thị xã có 72/82 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; trong đó có 17 tổ chức sơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Có 289/317 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh (91,2%), trong đó 57 chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đội ngũ cán bộ huyện Nông Sơn chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc.
Đội ngũ cán bộ huyện Nông Sơn chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc.

Thời gian qua, Thị ủy Điện Bàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên các vụ việc sai phạm ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị được kịp thời chỉ đạo xử lý. Qua đó, khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo ông Đặng Hữu Lên, tại Điện Bàn, những vấn đề nổi lên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đó là một số ít đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng. Nhận diện được tình trạng này, Ban Thường vụ Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo cấp ủy, chi bộ động viên, giáo dục; trường hợp không có chuyển biến, đã lập thủ tục đề nghị xóa tên, cho ra khỏi Đảng. Còn đối với các vấn đề khác, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, làm rõ và tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định; qua đó, trong năm 2017 đã xử lý kỷ luật 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Ngoài xử lý kỷ luật về mặt Đảng, Thị ủy Điện Bàn đã chỉ đạo chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 3 vụ việc vi phạm nghiêm trọng để tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

“Ban Thường vụ Thị ủy cũng đã gợi ý để các tổ chức đảng, đảng viên tập trung kiểm điểm, làm rõ một số vấn đề dư luận quan tâm. Năm 2017, đã gợi ý kiểm điểm cho 13 tổ chức, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Từ việc quyết liệt chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết những nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, ngăn ngừa, răn đe các vi phạm, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương” - ông Lên nói.

Nông Sơn xử lý kiên quyết

Trong năm 2017, cấp ủy các cấp kiểm tra 976 tổ chức đảng, 2.364 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 737 tổ chức đảng, 1.562 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; cấp huyện và cơ sở kiểm tra 125 tổ chức đảng cấp dưới và 385 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy và UBKT các cấp đã giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 4 trường hợp. UBKT Tỉnh ủy tiếp nhận 64 đơn tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên; UBKT cấp huyện và cơ sở tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền 37 đơn tố cáo đảng viên... Qua kiểm tra sai phạm, cấp ủy các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 10 tổ chức đảng với các hình thức: khiển trách 7, cảnh cáo 3; xử lý 296 đảng viên với các hình thức: khiển trách 222; cảnh cáo 52; cách chức 16; khai trừ 6. UBKT các cấp xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 82 đảng viên với các hình thức: khiển trách 37; cảnh cáo 24; khai trừ 21.

Từ khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ, Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai. Từ việc cụ thể hóa Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 cùng với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Huyện ủy để đề ra những giải pháp khả thi, hiệu quả xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn. Huyện ủy Nông Sơn cũng xác định mục tiêu của việc cụ thể hóa Chỉ thị 05 là phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị; làm chuyển biến cả nhận thức và hành động trong việc thực hiện các nhiệm vụ cũng như trong sinh hoạt đời thường.

Bí thư Huyện ủy Nông Sơn - ông Thái Bình cho biết, qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc và hạn chế trong thời gian qua. Cụ thể, xử lý kiên quyết và dứt điểm những tập thể và cá nhân sai phạm trong lập hồ sơ xét tặng thưởng thành tích kháng chiến ở các xã (xử lý kỷ luật 29 đảng viên). Trong công tác cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung kiện toàn các chức danh còn khuyết trong nhiệm kỳ như chức danh Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, chấn chỉnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời giải quyết xong việc khiếu kiện, khiếu nại và tranh chấp đất rừng, địa giới hành chính giữa hai xã Quế Trung - Phước Ninh; việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định tại xã Sơn Viên; tập trung giải quyết dứt điểm sai phạm trong quản lý tài chính tại xã Quế Phước...

“Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Sơn đã tập trung chấn chỉnh về tác phong, lề lối, thời gian làm việc và tăng cường việc đi cơ sở nắm bắt tình hình của cán bộ đảng viên. Thực hiện việc tiếp nhận thông tin của nhân dân dưới mọi hình thức về những vấn đề liên quan đến suy thoái đạo đức, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để xử lý kịp thời. Đến nay gần như không còn cán bộ la cà quán xá trong giờ làm việc hành chính. Các cuộc họp, làm việc của Ban Thường vụ, của Huyện ủy đều được chuẩn bị kỹ, tập trung vào trọng tâm, giải quyết được vấn đề, chương trình gọn, không dàn trải, thảo luận dân chủ...” - ông Bình chia sẻ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Thái Bình cũng cho rằng, việc xây dựng kế hoạch và cam kết cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn mang tính hình thức, nội dung kế hoạch và cam kết thực hiện còn chung chung, khó đánh giá; vai trò nêu gương người đứng đầu của một số cán bộ, đảng viên chưa rõ nét… “Thời gian tới, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp và mọi cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước. Cấp ủy các cấp phải chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chặt chẽ, thường xuyên để đạt kết quả thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ huyện” - ông Bình khẳng định.

HÀN GIANG