Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại Nông Sơn: Tăng kiêm nhiệm để giảm biên chế

PHAN VINH |

Nông Sơn có nhiều thuận lợi khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bởi mô hình kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đang được thực hiện khá tốt từ huyện đến cơ sở.

 Bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Ảnh: PHAN VINH
Bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Ảnh: PHAN VINH

Lợi thế của kiêm nhiệm

Trong giai đoạn vừa chia tách từ huyện Quế Sơn vào năm 2008, công tác bố trí cán bộ ở huyện Nông Sơn gặp nhiều khó khăn về nhân sự. Chính vì vậy, tổ chức bộ máy ở địa phương này xuất hiện nhiều chức danh kiêm nhiệm, trong đó chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiêm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy tồn tại lâu nhất. Mãi đến năm 2014, thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua khen thưởng, huyện Nông Sơn tiến hành rà soát và tách 2 chức danh này ra. Khoảng tháng 6.2016, chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy bị khuyết do cán bộ phụ trách trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện. Vì vậy, ông Nguyễn Hoàng Chương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kiêm nhiệm Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Ông Chương chia sẻ, từ khi kiêm nhiệm 2 chức danh, bản thân ông thấy công việc cũng không có quá nhiều khó khăn, áp lực; thậm chí trong một vài trường hợp, công việc được thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn. Vì khối Mặt trận vốn dĩ nắm các đầu mối cơ sở hội - đoàn thể chính trị, nên khi thực hiện công tác dân vận, quá trình xâu chuỗi các đầu mối để xử lý công việc càng dễ dàng và thuận lợi hơn. “Ví dụ, khi tổ chức giám sát và phản biện xã hội, phát huy quy chế dân chủ cơ sở theo Quyết định số 217-QĐ/TW, mặt trận và dân vận cùng làm việc này. Thay vì tổ chức riêng, chúng tôi lập thành một đoàn công tác cùng thực hiện. Như vậy, đỡ tốn thời gian và áp lực cho cơ sở, mặt khác khối lượng công việc cũng được giải quyết trọn vẹn hơn. Kiêm nhiệm như vậy nhưng cả 2 đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và liên tục đứng tốp đầu trong khối các huyện miền núi. Để có được kết quả như vậy, cán bộ kiêm nhiệm phải phát huy tốt vai trò tham mưu của cấp dưới và sâu sát cơ sở” - ông Chương nói.

Chủ động vào cuộc

Tập trung và quyết tâm cao
Bí thư Huyện ủy Nông Sơn - ông Thái Bình cho biết, địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó công tác tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy được đặt lên hàng đầu và quyết tâm thực hiện. Nông Sơn đặt mục tiêu đến năm 2021 giảm 10% số biên chế và vẫn đảm bảo số lượng cán bộ theo đề án vị trí việc làm. Huyện cũng nghiên cứu, đề xuất, sắp xếp lại các tổ chức hội, phòng ban theo chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và kế hoạch của tỉnh. Đặc biệt, đối với cấp xã và thôn, huyện tập trung sắp xếp lại bộ máy, chọn những người có năng lực, tăng kiêm nhiệm để tinh giản biên chế. “Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể, chi tiết của tỉnh và Trung ương, Nông Sơn tiến hành trước một bước rà soát, nghiên cứu tình hình thực tế của địa phương để khi áp dụng đạt được sự hợp lý và hiệu quả nhất. Có một số phần việc cần làm thí điểm, nhưng ở những nội dung nắm chắc có thể làm được, địa phương thống nhất thực hiện ngay để thể hiện sự quyết tâm” - ông Bình nói.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ nhiều năm nay, Nông Sơn cũng đã thực hiện Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Đối với việc rà soát, tổ chức lại bộ máy cấp xã, thôn trên địa bàn, ông Đỗ Đức Huynh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho hay, theo kế hoạch, vào đầu quý II-2018 Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức hội thảo bàn việc kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở. Hiện tại, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, Nông Sơn đã có 16 thôn làm được, trong tổng số 39 thôn trên địa bàn. Ở cấp xã của Nông Sơn hiện nay, một số địa phương cũng đã thực hiện mô hình một cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh như văn phòng, tuyên giáo, dân vận... và hiệu quả công việc đem lại khá tốt. Tuy nhiên, ông Huynh cũng thẳng thắn chia sẻ, theo quy định hiện nay, cán bộ kiêm nhiệm một hay nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng thêm 50% lương. Áp lực công việc nhiều nhưng mức lương hưởng thụ chưa xứng đáng cũng là một khó khăn trong công tác quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy của địa phương.

Ông Đỗ Đức Huynh cho biết thêm, ngay sau khi Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc sắp xếp lại bộ máy sao cho tinh gọn và hiệu quả. Trước hết, Huyện ủy có công văn gửi đến tất cả đơn vị, phòng ban từ cấp huyện đến cấp xã dừng hoạt động tuyển dụng cán bộ, công chức mới. Ngày 8.3 vừa qua, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025. Dù đây là hội nghị định kỳ hằng năm, nhưng lần này Ban Tổ chức Huyện ủy lấy Nghị quyết 18-NQ/TW làm định hướng để bám sát thực hiện.

PHAN VINH