Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy: Tam Kỳ triển khai đồng loạt

XUÂN TRƯỜNG |

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), TP.Tam Kỳ đang khẩn trương triển khai kế hoạch giải thể, sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập, kiện toàn các tổ chức hội quần chúng, sắp xếp thôn, khối phố và mạng lưới trường lớp trên địa bàn.

TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai lộ trình tinh giản biên chế. Ảnh: X.T
TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị triển khai lộ trình tinh giản biên chế. Ảnh: X.T

Sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp

Để tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, TP.Tam Kỳ đang triển khai sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp khối văn hóa xã hội là Đài Truyền thanh - truyền hình, Trung tâm VH-TT và Nhà văn hóa Thiếu nhi thành phố. Theo kế hoạch, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, Tam Kỳ thành lập Trung tâm Truyền thông và văn hóa thành phố, gồm 4 chức năng nhiệm vụ: hành chính - tổng hợp; văn hóa - du lịch; thể dục - thể thao và thông tin - truyền thông. Hiện 3 đơn vị này có tổng cộng 20 biên chế và 14 hợp đồng; sau khi sáp nhập thành một trung tâm sẽ có 30 biên chế và 3 hợp đồng. Trong đó vị trí lãnh đạo, điều hành gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc trung tâm. Trong thời gian đầu hợp nhất, số lượng cấp phó của trung tâm có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác sẽ không được bổ sung. Ngoài ra, trung tâm cũng được hợp đồng lao động và tự chi trả lương từ nguồn thu của đơn vị.

TP.Tam Kỳ đang triển khai các phương án sáp nhập một số đơn vị có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ như: Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình với Trung tâm Y tế thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị với Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đồng thời tính toán phương án giải thể Trung tâm Phát triển khu - cụm công nghiệp và thương mại dịch vụ TP.Tam Kỳ vì có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ chuyên môn. Ông Nguyễn Hồng Quang - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Thành phố đang tính toán tinh giản biên chế theo chỉ tiêu của tỉnh giao. Trước mắt, các phòng ban sắp xếp đội ngũ cán bộ để hoàn thành công việc, có cơ chế để động viên cán bộ yên tâm công tác. Phòng Nội vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ để bố trí cán bộ hợp lý. Tiếp theo, từng phòng ban lập danh sách các hợp đồng trong và ngoài chỉ tiêu biên chế để có hướng xử lý phù hợp. Đồng thời chúng tôi sẽ lập danh sách các chỉ tiêu còn thiếu để kiến nghị UBND tỉnh tổ chức cho thi tuyển biên chế, đáp ứng nhiệm vụ được giao”.

Ông Ninh Quang Đại - Giám đốc Trung tâm VH-TT TP.Tam Kỳ nói: “Hợp nhất là để tinh gọn bộ máy, do đó vấn đề quan trọng là phải bố trí công việc và vị trí lãnh đạo phù hợp để mọi hoạt động được tốt hơn”. Theo lộ trình đã được TP.Tam Kỳ đề ra, Trung tâm Truyền thông và văn hóa TP.Tam Kỳ sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1.4.2019. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố và sẽ có 3 trụ sở làm việc tại 3 vị trí của 3 đơn vị cũ. Về quản lý tài chính, trung tâm sẽ thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sắp xếp tinh gọn bộ máy

Song song với triển khai Nghị quyết số 19, TP.Tam Kỳ cũng đang khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trong đó, thành phố tích cực tổ chức phương án sáp nhập các thôn, khối phố trên địa bàn và giảm người hoạt động không chuyên trách tại địa phương. Theo khảo sát, trong số 109 thôn, khối phố toàn thành phố hiện có đến 102 thôn, khối phố không đạt số hộ theo quy định sẽ phải sáp nhập toàn bộ hoặc một phần diện tích vào các thôn, khối phố khác. Sau khi sắp xếp, Tam Kỳ sẽ còn 85 thôn, khối phố; con số 1.012 người hoạt động không chuyên trách làm việc ở cơ sở hiện nay cũng sẽ giảm đáng kể sau khi sắp xếp thôn, khối phố.

Đối với các tổ chức hội quần chúng, Tam Kỳ có 15 đơn vị, gồm các Hội Chữ thập đỏ, Khuyến học, Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Cựu giáo chức, Đông y, Người mù, Nghề cá, Làm vườn, Cựu thanh niên xung phong, Từ thiện, Người cao tuổi, Tù yêu nước, Công thương, Văn học - nghệ thuật và Người khuyết tật. Từ tháng 8.2018, thành phố đã triển khai sắp xếp các tổ chức hội có sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, như hợp nhất Hội Tù yêu nước và Hội Cựu thanh niên xung phong; một số hội khác như Hội Văn học - nghệ thuật, Nghề cá, Làm vườn hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ, tự trang trải kinh phí hoạt động.

Trên lĩnh vực giáo dục, Phòng GD-ĐT Tam Kỳ cũng đã trình UBND thành phố kế hoạch sắp xếp mạng lưới trường học trên địa bàn. Theo đó, sẽ quy hoạch, sắp xếp các trường có 2 hoặc 3 điểm trường (như Mẫu giáo Hoa Mai, Rạng Đông, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân) thành trường có 1 điểm trường. Sáp nhập các trường tiểu học và THCS trên cùng địa bàn thành 1 trường phổ thông nhiều cấp học (như Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm và THCS Nguyễn Huệ của phường Hòa Hương). “Chúng tôi cũng đã trình thành phố kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình. Trong đó, sẽ giảm 12 cán bộ sau khi sắp xếp các trường học. Ngoài ra, giảm 22 nhân viên văn thư, 35 nhân viên y tế và 12 nhân viên kế toán sau khi triển khai nhân viên kế toán phụ trách liên trường” - ông Trần Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Tam Kỳ cho biết.

XUÂN TRƯỜNG