Tiên Phước trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên

N.HƯNG |

Sáng 17.12, Huyện ủy Tiên Phước tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 8 đảng viên, trong đó có 3 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 2 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

Những đảng viên được trao Huy hiệu Đảng trong đợt này trước đây từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, sau ngày đất nước giành được độc lập giữ nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương và có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương.

N.HƯNG